Verlof- en ziekmelding

Op welke manier(en) kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Ziekmeldingen worden bij voorkeur voor schooltijd via Parro doorgegeven. Wanneer wij voor 9.00 uur geen afmelding hebben ontvangen, nemen wij contact op. Telefonisch ziekmelden mag natuurlijk ook.

Op welke manier(en) kunnen ouders verlof aanvragen?
Verlof betreffende een verplichting aangaande een geloofsovertuiging kan per mail of telefonisch gemeld worden bij de schoolleider of de groepsleerkracht.

Voor verlof in verband met een huwelijk of uitvaart wordt toestemming gevraagd aan de schoolleider. Dit wordt schriftelijk vastgelegd op een verlofformulier, die u hier kunt downloaden.

Verlof in verband met vakantie buiten de schoolvakantie moet schriftelijk aangevraagd worden op een verlofformulier en voorzien van een ondertekende werkgeversverklaring. Dergelijk verlof wordt maximaal 1 keer per jaar gehonoreerd.

Het ingevulde formulier kunt u op school inleveren of mailen naar directie@obs-desleutel.nl.

Voor verdere informatie over verlofregelingen, verwijzen we u naar deze site van Rijksoverheid.