Verlof- en ziekmelding

Op welke manier(en) kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Ziekmeldingen worden bij voorkeur voor schooltijd telefonisch doorgegeven. Wanneer wij voor 9.00 uur geen afmelding hebben ontvangen, nemen wij contact op.
Een berichtje via Parro mag ook, maar wordt in de ochtend vaak niet beantwoord door de leerkracht. Als u er zeker van wilt zijn dat uw berichtje goed is doorgekomen, kunt u beter even bellen.

Op welke manier(en) kunnen ouders verlof aanvragen?
Verlof betreffende een verplichting aangaande een geloofsovertuiging kan per mail of telefonisch gemeld worden bij de schoolleider of de groepsleerkracht.

Voor verlof in verband met een huwelijk of uitvaart wordt toestemming gevraagd aan de schoolleider. Dit wordt schriftelijk vastgelegd op een verlofformulier, die u hieronder kunt downloaden.
Verlof in verband met vakantie buiten de schoolvakantie moet schriftelijk aangevraagd worden op een verlofformulier en voorzien van een ondertekende werkgeversverklaring. Dergelijk verlof wordt maximaal één keer per jaar gehonoreerd.

Voor verdere informatie over verlofregelingen, verwijzen we u naar deze site van Rijksoverheid.

Klik op het plaatje om het formulier te downloaden. Het ingevulde formulier kunt u op school inleveren of mailen naar directie@obs-desleutel.nl