Klachtenregeling

Ondanks alles kan het voorkomen dat ouders en/of verzorgers niet tevreden zijn over de gang van zaken op school. Meestal kunnen klachten in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Als u er samen niet uit komt, dat kunt u terecht bij de schoolleider (Linda van den Sigtenhorst, 0570 621511) of met de vertrouwenspersonen (Renate Meilink / Annemieke Pliester) op school.

Mocht u er dan ook niet uitkomen, dan kunt u de mogelijkheden rondom het indienen en vooral oplossen van een klacht bespreken met de bestuurssecretaris van stichting Zinder.

Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen (zoals intimidatie, pesten, discriminatie) dan kunt u deze ook bespreken met de leerkracht of schooldirectie. U kunt daarnaast contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van stichting Zinder, mevrouw Kamsma van de IJsselgroep (06-14001672).