Groepsindeling

Groepsindeling schooljaar 2023-2024 per 1 januari:


 

Toelichting:  
Op De Sleutel worden de kinderen niet over leerstof-jaargroepen verdeeld, zoals scholen dat doen met groep 1 tot en met 8. Bij ons op school wordt er gewerkt met drie bouwen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Op dit moment wordt er in de onderbouw nog wel gewerkt met kleutergroepen en een losse groep 3 groep. Wel is er een 2/ 3 groep. Elk halfjaar wordt op basis van de ontwikkelingsbehoefte, interesse en leerbehoefte van kinderen bepaald of de bouw nog passend is. Alle leerkrachten binnen de bouwen werken nauw met elkaar samen.