Openbaar onderwijs

Basisschool de Sleutel is een openbare daltonschool In Schalkhaar. Wij maken deel uit van de Stichting Zinder en zijn onderdeel van Kind Centrum Schalkhaar.

Stichting Zinder is een lerende en ambitieuze organisatie voor openbaar basisonderwijs, die zich inzet voor de kansen van kinderen om gelukkig te worden in de wereld van morgen. Openbaar betekent voor ons dat we actief aandacht besteden aan pluriformiteit, aan overeenkomsten en verschillen tussen mensen, aan culturen en opvattingen die anders zijn. Actieve aandacht impliceert dat we pluriformiteit positief waarderen. Vanuit die gedachte is ieder kind welkom is in onze scholen. Zowel voor onze leerlingen als voor onze medewerkers geldt dat er ruimte is om te zijn wie je bent: ieder mens is uniek, kan inspireren en kan geïnspireerd worden.   
 

Binnen het dorp Schalkhaar werkt OBS de Sleutel samen met R.K.-basisschool de Nicolaas. Deze samenwerking heeft geresulteerd in het Kindcentrum Schalkhaar. Samen geven de beide scholen vorm aan voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse opvang. Het Kindcentrum organiseert peuteropvang en peuterontwikkeling vanaf twee jaar. Daarnaast heeft het Kindcentrum Schalkhaar een uitgebreid Brede School-aanbod.