Openbaar onderwijs

Basisschool de Sleutel is een openbare daltonschool In Schalkhaar. Wij maken deel uit van de Stichting Zinder en zijn onderdeel van Kind Centrum Schalkhaar.

Stichting Zinder bestaat uit de stichting OPOD (het bestuur waaronder de openbare primaire scholen in de gemeente Deventer vallen) en DAM (het bestuur waaronder drie Montessorischolen in Deventer vallen). Bij Zinder geloven we in de unieke bijdrage van ieder mens, groot en klein, aan onze samenleving. Kwaliteiten en talenten versterken elkaar en dragen bij aan een betere wereld, vandaag én morgen. We bieden onze leerlingen een veilige en boeiende leeromgeving. Waar we van en met elkaar leren. Waar kinderen vol vertrouwen en met een sterke basis de toekomst tegemoet leren gaan. 

Binnen het dorp Schalkhaar werkt OBS de Sleutel samen met R.K.-basisschool de Nicolaas. Deze samenwerking heeft geresulteerd in het Kindcentrum Schalkhaar. Samen geven de beide scholen vorm aan voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse opvang. Het Kindcentrum organiseert peuteropvang en peuterontwikkeling vanaf twee jaar. Daarnaast heeft het Kindcentrum Schalkhaar een uitgebreid Brede School-aanbod.