De Sleutel werkt aan het versterken van de basiskwaliteit volgens het plan Krachtig Onderwijs op De Sleutel. In dit plan focussen we ons in het schooljaar 2018 – 2019 op de onderstaande onderwerpen:

 • De kwaliteit van de instructies:. Hiervoor gebruiken we een aantal speerpunten uit het zogenaamde Effectieve Directieve Instructie-model gebruikt.
 • Het formuleren van passende en ambitieuze lesdoelen;
 • zicht krijgen op hoe de les bij kinderen overkomt (Controle van Begrip) door middel van het stellen van vragen, beurtstokjes en wisbordjes.
 • Het leren leren door middel van Groeikracht (groep 1 t/m 8):
  Met Groeikracht willen we leerlingen bewust maken van de kracht van hun hersenen door hen kennis te laten maken met de principes van de zogenaamde groeimindset. Kort gezegd komt het erop neer dat iedereen het vermogen in zich heeft om met een juiste instelling, met oefening en doorzettingsvermogen veel (meer) te leren.
 • Dalton en basisontwikkeling (groep 1 t/m 3):


Op welke wijze kunnen we het werken in hoeken inzetten om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Daarbij zetten we in op het versterken van doelgericht werken in hoeken op een speelse en betekenisvolle manier.

 • Dalton (groep 4 t/m 8):
  Op welke wijze kunnen we de takenbrief inzetten om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Daarbij zetten we in het op versterken van de basistaak, keuzetaken en extra werk
 • Het maken en het updaten van onderwijsplannen: In deze plannen staan per vakgebied de doorgaande lijnen beschreven.