Visie op ouderbetrokkenheid

Wij vinden dat een optimale samenwerking tussen ouders en school een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Aan de basis van die samenwerking ligt:
  • een open en transparante communicatie;
  • gelijkwaardigheid en respect over en weer;
  • duidelijke verwachtingen en betrokkenheid vanuit ieders (des)kundigheid en verantwoordelijkheid.
Wij hechten als daltonschool veel waarde aan samenwerking met ouders. Daarnaast vinden we de gelijkwaardigheid in contacten school-thuis belangrijk. We zien ouders als educatieve partners. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking de ontwikkeling van het kind ten goede komt. Hierbij kijken we steeds waar ouders kunnen worden ingeschakeld vanuit hun specifieke verantwoordelijkheid als ouders en vanuit hun specifieke expertise. Op die manier wil de school samen met ouders pedagogische en onderwijskundige vraagstukken onderzoeken en vormgeven.