Ouderraad

De OR helpt de school in de meest brede zin bij het organiseren van activiteiten. Ouders kunnen zich aanmelden als OR-lid. De OR beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Met de vrijwillige ouderbijdrage, kunnen zaken worden bekostigd die niet door de overheid worden vergoed. Je kunt daarbij denken aan activiteiten rond Sinterklaas en kerst, afscheid van groep 8, enz.

Elk jaar verlaten één of meer ouders de OR. Een reden kan zijn dat zij geen kinderen meer op onze school hebben. Het betekent dat wij elk jaar nieuwe ouders nodig hebben om dat werk voor de kinderen en voor de school voort te kunnen zetten. Leerkracht Karin Kuiper en Monique Stemphers zitten in de OR namens de school. De zittingsduur voor de OR is 2 jaar. Daarna kan de zittingsduur verlengd worden.

Het mailadres van de OR is or@obs-desleutel.nl.

De oudergeleding bestaat uit:
  • Evert Bos
  • Maaike Bon
  • Sharon Casteel
  • Esther Schaalje
  • Eveline Schaffers
  • Sandra Timmermans
  • Bianca de Wildt

De personeelsgeleding bestaat uit:
  • Karin Kuiper
  • Monique Stempher