Ouderraad

De OR helpt de school in de meest brede zin bij het organiseren van activiteiten. Ouders kunnen zich aanmelden als OR-lid. De OR beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Met de vrijwillige ouderbijdrage, kunnen zaken worden bekostigd die niet door de overheid worden vergoed. Je kunt daarbij denken aan activiteiten rond Sinterklaas en kerst, afscheid van groep 8, enz.

Elk jaar verlaten één of meer ouders de OR. Een reden kan zijn dat zij geen kinderen meer op onze school hebben. Het betekent dat wij elk jaar nieuwe ouders nodig hebben om dat werk voor de kinderen en voor de school voort te kunnen zetten. De zittingsduur voor de OR is 2 jaar. Daarna kan de zittingsduur verlengd worden.
 

Even voorstellen… 

Graag stellen wij ons hierbij even voor. De ouders van de Ouderraad zijn:  
Foto van links naar rechts:  

Wendy Veurtjes (moeder van Jasmijn onderbouw B), Maaike Wever – Bon (moeder van Merijn middenbouw B en Ties onderbouw C), Bianca de Wildt (moeder van Koen middenbouw B en Bas onderbouw C), Esther Wennekes – Schaalje (moeder van Lise middenbouw B en Guus onderbouw A), Sharon Casteel – Verhoeven (moeder van Wiebe middenbouw A) en Janine DjézaSchoeman (moeder van Jacky onderbouw B) 

Vanuit het team: Karen Trekop en Joyce ter Haar.  

 

Wij vergaderen samen ongeveer 6 keer per jaar. We organiseren samen met de leerkrachten op school de verschillende activiteiten o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen, Avond-4-daagse, vossenjacht/zomerfeest. Wij zorgen voor iets lekkers te eten en te drinken en helpende handen bij de uitvoering. De jaarlijkse ouderbijdrage wordt dus ook besteed aan deze activiteiten en zorgen ervoor dat we er elke keer weer iets feestelijks van kunnen maken.  

Bij vragen kunnen jullie ons altijd mailen op: or@obs-desleutel.nl