Ondanks alles kan het voorkomen dat ouders en/of verzorgers niet tevreden zijn over de gang van zaken op school. Meestal kunnen klachten in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Als u er samen niet uit komt, dat kunt u terecht bij de schooldirectie (Linda van den Sigtenhorst, , 0570 621511) of met de vertrouwenspersonen (Judith Helderman, / Annemieke Pliester, ) op school.
Mocht u er dan ook niet uitkomen, dan kunt u de mogelijkheden rondom het indienen en vooral oplossen van een klacht bespreken met de bestuurssecretaris van stichting DAM en stichting OPOD.

Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen (zoals intimidatie, pesten, discriminatie) dan kunt u deze ook bespreken met de leerkracht of schooldirectie. U kunt daarnaast contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van stichting DAM en van stichting OPOD, mevrouw Kamsma van de IJsselgroep (06-14001672 | ).