Contact ouders met school

Met ouders communiceren wij onder andere via Parro. Ouders worden op het moment dat hun kinderen bij ons op school komen, uitgenodigd voor Parro en het ouderportaal van Parnassys.

School gebruikt Parro voor:
  • Korte berichtjes over de dagelijkse gang van zaken in de groep al dan niet voorzien van foto
  • Oproepen voor ouderhulp en materialen bij specifieke activiteiten
  • Uitnodiging voor activiteiten, zoals oudergesprekken
  • Belangrijke berichten die snel gelezen moeten worden (meestal in combinatie met een e-mail-bericht) , zoals afwezigheid van een leerkracht
  • De chatfunctie van Parro gebruiken we voor korte, snelle communicatie tussen leerkracht en individuele ouders en omgekeerd (niet over de ontwikkeling van het kind).
Ouders kunnen Parro gebruiken voor:
  • Ziekmeldingen
  • Belangrijke / noodzakelijke / spoedinformatie;
  • Korte snelle vragen;
  • Reacties aanmeldingen activiteiten / oudergesprekken /oproepen;
  • Plannen van een gesprek;
Doe dit alleen op de werkdag van de leerkracht waar je het naartoe stuurt.
Houd er rekening mee dat leerkrachten niet (altijd) in staat zijn om tijdens lestijd Parro-berichten te lezen.
Wanneer het van belang is dat de leerkracht de boodschap zo spoedig mogelijk weet, dan is mondeling overbrengen (al dan niet telefonisch) nog steeds het beste.