Kindgericht Daltononderwijs

Dit schooljaar gaan wij ons ontwikkelen richting een Kindgerichte Daltonschool. Binnen onze school willen we het kind centraal stellen bij de keuzes die we maken voor het onderwijs, dus niet een methode, het systeem of de organisatie. Wij weten dat een kind gebaad is bij een leeromgeving die veilig èn uitdagend is, dat een kind beter leert als het geactiveerd wordt, dat een kind meer geboden moet krijgen dan enkel leerstof uit boekjes en daarom streven we naar een brede ontwikkeling. Als de leerstof in samenhang geboden wordt, een kind ook mag onderzoeken en doen, dan is het voor kinderen logischer en betekenisvoller wat zij leren. We weten dat een kind zelf kan aangeven wat het te leren heeft en daarbij ook verantwoordelijkheden aankan.   
 
Voor aanvang van dit schooljaar hebben wij u meegenomen in de uitwerking van de verschillende dimensies van kindgericht daltononderwijs, waarbij onze missie, visie en waarden centraal staan. Deze week zijn wij gestart in drie bouwen met elk 3 à 4 groepen. Elke groep heeft een eigen mentor die uw kind nauwgezet volgt en het contact met u onderhoudt. Naast de mentor verzorgen ook de andere leerkrachten uit de bouw het onderwijs aan uw kind. Samen kijken wij wat uw kind nodig heeft om tot ontwikkeling te komen en maken daarbij gebruiken van verschillende (open) werkplekken, activiteiten, instructiegroepen en samenwerkingsvormen.  
 
Als school willen wij u graag meenemen in onze ontwikkelingen. Daarnaast hechten wij waarde aan uw inbreng en wordt meedenken gewaardeerd. Om deze reden organiseren wij meerdere ouderavonden in het komende schooljaar. Tweemaal een klankbordavond met een kleinere groep ouders en tweemaal een ouderavond voor alle ouders.

Op deze website vindt u ook de schoolgids en het schoolplan '22-'24. Met name het schoolplan is een document dat geschreven is voor intern gebruik en om ons beleid te laten volgen door bestuur, MR en onderwijsinspectie. Wij zullen onder 'Nieuws' op onze website geregeld items plaatsen die met alle ontwikkelingen te maken hebben en die voor ouders wel leesbaar zijn.