Logo-De-Sleutel-transparant

Sinds schooljaar 2014 -2015 werkt de Sleutel met een continurooster. Op alle dagen gaan alle leerlingen van groep 1 t/m 8 van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school, met uitzondering van de woensdag. Die dag duurt tot 12.15 uur.

Alle leerlingen blijven tussen de middag over. Er wordt geluncht in de lokalen onder leiding van de eigen leerkracht. De kinderen nemen hiervoor eten en drinken mee van huis. Het drinken voor de lunchpauze wordt in koelkasten bewaard. Na de lunch hebben de groepen een half uur pauze onder verantwoordelijkheid van leerkrachten. Enkele mensen uit het voormalige overblijfteam assisteren hierbij.  

De lunchpauzes vinden gefaseerd plaats. De onderbouw luncht van 11.45 uur tot 12.00 uur en heeft aansluitend pauze. De bovenbouw luncht van 12.15 uur tot 12.30 uur en heeft aansluitend pauze. Kinderen kunnen de pauze zowel binnen als buiten doorbrengen. Afhankelijk van de leerlingenaantallen draait groep 5 mee in de lunch van de onder- of van de bovenbouw.

Meer informatie over het continurooster vindt u in de schoolgids.

Go to top