Logo-De-Sleutel-transparant
Inleiding

Tot voor kort werd de computer op obs De Sleutel voornamelijk ingezet als oefenmachine, denk hierbij aan het leren van de tafels, het oefenen van topografie, etc. op de computer. Daarnaast werd in een aantal groepen een aantal ict-vaardigheden aangeboden, zoals het werken met Powerpoint, maar dit gebeurde niet in alle groepen systematisch.
Omdat wij als team van obs De Sleutel het van belang vinden dat leerlingen aan het eind van de basisschool een aantal ict-vaardigheden beheersen, heb ik, in overleg met het team en de directie, een veranderingstrajectplan ict geschreven. Graag zou ik u, via deze weg, willen informeren over dit veranderingstraject.

ICT vaardigheden op obs De SleutelICT-vaardigheden

Ik heb, in mijn functie als i-coach, een aantal ict-vaardigheden geformuleerd. Deze vaardigheden zijn in samenspraak met het team verdeeld over de groepen 1 t/m 8. Deze doelen zijn de minimum doelen die iedere leerling van de bewuste groep aan het eind van het schooljaar moet beheersen. Let wel, het zijn minimum doelen, het is goed mogelijk dat leerlingen meer ict-vaardigheden in de bewuste groep aangeboden krijgen.


De ict-vaardigheden op een rijtje:

Groep: Aan te bieden vaardigheden
1 De leerling kan de muis zelfstandig bedienen (linker muisknop).
2 De leerling maakt kennis met het toetsenbord.
De leerling kan zelfstandig een educatief spel spelen.
3 De leerling kan zelfstandig een computer aan en uit zetten.
De leerling kan een tekst typen in Word.
4 De leerling kan de opmaak van een tekst, binnen Word, veranderen.
De leerling kan foto's maken met een digitale camera.
5 De leerling kan zelfstandig werken met een browser.
De leerling weet wat hij wel en niet moet doen om veilig te kunnen internetten.
De leerling kan e-mails versturen en ontvangen.
6 De leerling kan plaatjes in een Worddocument zetten.
De leerling kan een presentatie maken met Powerpoint.
De leerling kan informatie zoeken op het internet t.b.v. een werkstuk.
7 De leerling kan een presentatie in Powerpoint verfraaien met foto's, kleur en geluid.
De leerling kan werk presenteren op het internet.
8 Schooljaar 2009 - 2010: één of meerdere van de 'extra' ict-vaardigheden aanbieden.
Schooljaar 2010 - 2011 e.v.: de in de groep 1 t/m 7 aangeboden vaardigheden onderhouden.
extra
(t.v.b. snelle leerlingen)
De leerling kan digitale foto's op de computer bewerken.
De leerling kan een website bouwen en onderhouden.
De leerling kan zelfstandig zoeken naar online software op maat.
De leerling kan de basisvaardigheden van Excel gebruiken.


De wijze van aanbieden

Door middel van coachgesprekken, tussen de i-coach en de betrokken groepsleerkrachten, is gezocht naar een goede manier om de ict-vaardigheden aan te bieden. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden in de tweede helft van het schooljaar 2008 - 2009.
De wijze van aanbieden van de ict-vaardigheden is een keuze van de groepsleerkracht. Bij de keuze zal rekening worden gehouden met de 'embedding' van de vaardigheden, dat wil zeggen: het aanbieden van de vaardigheden moet zoveel mogelijk geïntegreerd worden in het huidige lespakket en niet naast het huidige lespakket aangeboden worden.
Een goed voorbeeld van 'embedding' is de wijze waarop het doel de leerling kan een tekst typen in Word wordt aangeboden in groep 3. De leerlingen van groep 3 typen woorden behorende bij Veilig leren lezen over. Hierdoor leren de leerlingen niet alleen een tekst te typen in Word, maar oefenen ze ook met de aangeboden woorden uit de aanvankelijk leesmethode Veilig leren lezen.

Tijdsplanning

Uiteraard is in het veranderingstraject ict een tijdsplanning opgenomen. U zult zien dat op het moment van schrijven de voorbereidingen reeds achter ons liggen en we inmiddels in de uitvoeringsfase zitten.

formuleren van de doelen tweede helft januari 2009
schrijven veranderingstrajectplan eerste helft februari 2009
voorbereidingsfase tweede helft februari 2009 t/m juni 2009
uitvoeringsfase tweede helft augustus 2009 t/m februari 2010
evaluatie en nazorgfase november 2009 t/m februari 2010 (evaluatie)
maart 2010 t/m juni 2010 (nazorg)


Tijdens de voorbereidingsfase heb ik, in mijn functie van i-coach, meerdere coach-gesprekken gevoerd met de betrokken leerkrachten. Tijdens deze gesprekken is niet alleen de wijze van aanbieden van de ict-vaardigheden ter sprake gekomen, maar ook de eventuele aanschaf van de benodigde hard- en software en de ict-vaardigheden van de betrokken leerkracht.
In deze fase is, indien nodig en haalbaar, de benodigde hard- en software aangeschaft en / of herverdeeld over de groepen. Zo zijn er voor het aanbieden van het doel de leerling kan foto's maken met een digitale camera drie digitale camera's aangeschaft.
Tijdens de uitvoeringsfase worden de geformuleerde ict-vaardigheden in de groepen aangeboden. Halverwege deze uitvoeringsfase, vanaf november 2009, zal de i-coach met de betrokken leerkrachten evalueren. Aan de hand van deze evaluaties is het goed mogelijk dat bijstellingen van de wijze van aanbieden of de tijdsplanning noodzakelijk blijken te zijn. Deze bijstellingen zullen in goed overleg tussen de betrokken leerkrachten en de i-coach plaatsvinden.
Na het beëindigen van de uitvoeringsfase volgt de nazorgfase. Tijdens deze nazorgfase kunnen, indien nodig, de laatste puntjes aangescherpt worden. Het hoofddoel tijdens de nazorgfase is echter borging. De opbrengsten van het veranderingstraject moeten deel uit blijven maken van het lespakket zoals aangeboden op obs De Sleutel.

Tot slot

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Martin Pothof, i-coach obs De Sleutel

November 2009


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Tijdens de voorbereidingsfase heb ik, in mijn functie van i-coach, meerdere coach-gesprekken gevoerd met de betrokken leerkrachten. Tijdens deze gesprekken is niet alleen de wijze van aanbieden van de ict-vaardigheden ter sprake gekomen, maar ook de eventuele aanschaf van de benodigde hard- en software en de ict-vaardigheden van de betrokken leerkracht.

In deze fase is, indien nodig en haalbaar, de benodigde hard- en software aangeschaft en / of herverdeeld over de groepen. Zo zijn er voor het aanbieden van het doel de leerling kan foto's maken met een digitale camera drie digitale camera's aangeschaft.

Tijdens de uitvoeringsfase worden de geformuleerde ict-vaardigheden in de groepen aangeboden. Halverwege deze uitvoeringsfase, vanaf november 2009, zal de i-coach met de betrokken leerkrachten evalueren. Aan de hand van deze evaluaties is het goed mogelijk dat bijstellingen van de wijze van aanbieden of de tijdsplanning noodzakelijk blijken te zijn. Deze bijstellingen zullen in goed overleg tussen de betrokken leerkrachten en de i-coach plaatsvinden.

Na het beëindigen van de uitvoeringsfase volgt de nazorgfase. Tijdens deze nazorgfase kunnen, indien nodig, de laatste puntjes aangescherpt worden. Het hoofddoel tijdens de nazorgfase is echter borging. De opbrengsten van het veranderingstraject moeten deel uit blijven maken van het lespakket zoals aangeboden op obs De Sleutel.

 

tot slot

 

Mocht u na aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

 

Martin Pothof, i-coach obs De Sleutel

November 2009

Go to top