Logo-De-Sleutel-transparant

Per groep worden ICT vaardigheden aangeleerd.
Op dit moment staan er in alle lokalen computers waarop per groep speciaal op het niveau gerichte software beschikbaar is.

Mocht u vragen hebben over ICT op onze school, neem dan contact op met de ICT-coördinator Martin Pothof.

Klik hieronder op Volgende of gebruik de inhoudsopgave aan de rechterkant om informatie over de groepen te selecteren.

Go to top