Logo-De-Sleutel-transparant

Met De Sleutel gaat de wereld voor je open. Regels en afspraken zijn daarbij zeker van belang. Om goed samen te kunnen leren en werken hebben we een aantal regels vastgesteld. Zo weet iedereen precies waar hij of zij aan toe is.

 

De kapstokregels

Om alles op school zo plezierig mogelijk te laten verlopen, hebben we regels afgesproken.
Daarnaast gelden er nog schoolspecifieke regels over het werken in de klas, tijdens de taak, de omgang met elkaar, enzovoort. Het zou te ver voeren al deze regels hier te noemen. Alle regels en afspraken zijn terug te voeren op de drie kapstokregels. Op diverse plekken in school hangen door leerlingen ingekleurde posters van deze afspraken.

De drie kapstokregels zijn:

  • Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
  • De school van binnen is een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.
  • We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.


Overig afspraken in verband met de dagelijkse gang van zaken 

 Voor schooltijd naar de WC

Wilt u er een gewoonte van maken uw kinderen, voordat ze naar school gaan, thuis naar de WC te laten gaan? Indien er bijzondere omstandigheden zijn, dit graag doorgeven aan de groepsleerkracht.

 

Op tijd op school komen

Aan alle ouders wordt verzocht er zorg voor te dragen dat de leerlingen op tijd op school zijn.
Wilt u uw kind echter ook niet te vroeg naar school sturen of brengen? De bel gaat om 8.20 uur. Vanaf dat moment mogen de kinderen de school in. Om 8.30 uur starten de lessen.

 

Fietsen

De fietsen moeten in de rekken geplaatst worden. In de eerste schoolweek worden hierover duidelijke afspraken gemaakt. De kinderen die niet overblijven plaatsen hun fiets in de rekken bij de hekken of achter het lokaal van groep 2. Ook de fietsen met dikke banden kunnen in die rekken gezet worden. De overdekte rekken zijn voor de andere fietsen.

 

Verkeer rondom de school

Bij het brengen en halen van leerlingen met de auto is er veelal sprake van een onveilige verkeerssituatie. Wij verzoeken u met klem uw auto op de parkeerplaatsen te parkeren. In de toegang tot de Schreurshof en in de straat voor school geldt een parkeerverbod. Met de politie zijn afspraken gemaakt om steekproefsgewijs te controleren rond breng- en haaltijden.
Bij het ophalen van de kinderen is het veiliger op ze te wachten binnen het hek, dus op het schoolplein. Dit geldt ook voor groep 1 en 2 in verband met betere doorgang.
Om te voorkomen dat voetgangers omver worden gereden mogen leerlingen niet fietsen op het schoolplein. Ook het fietsen op de stoep is niet toegestaan.
Om veiligheidsredenen is het verboden om te parkeren op de parkeerplaatsen voor groep 1/2 (voormalig Kiekeboe gebouw).

 

Traktatie door jarige kinderen

Naast de traktatie in de eigen groep is het de gewoonte om ook de meesters en juffen te
trakteren. Om de inbreuk op de lesactiviteiten zoveel mogelijk te beperken is het volgende afgesproken:

  • De kinderen van groep 1, 2 en 3 in hun eigen vleugel blijven.
  • De kinderen van groep  4 t/m 8 bij elkaar op bezoek gaan.


U hoeft geen extra traktatie voor de leerkrachten mee te geven, de leerkrachten waarderen de traktatie die de kinderen uit de eigen groep ontvangen even zeer.

 

Schoolspullen

Het komt regelmatig voor dat de leerlingen zaken als leesboeken, schriften, werkboekjes, atlassen enz. mee naar huis c.q. school nemen. Om er voor te zorgen dat deze zaken er verzorgd uit blijven zien wordt er van de leerlingen verwacht dat zij een stevige (geen plastic) tas gebruiken.

 

Kleding

Wilt u de jassen, laarzen en gymkleding van uw kind(eren) voorzien van hun naam?
Er blijven vaak kledingstukken op school achter. Deze worden verzameld in de kast “gevonden voorwerpen”, links naast de ingang van de personeelskamer.
De fijnste kleding is kleding:

  • die tegen een stootje kan
  • die uw kind zelf aan en uit kan trekken
  • die herkenbaar is (gemerkt).

 

 

Bewegingsonderwijs

De groepen 3 t/m 8 hebben op woensdag en vrijdag in ’t Haarhuus gym. De leerlingen van groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal in de grote zaal.

Kan uw kind niet meedoen aan de gymles? Wilt u dit dan schriftelijk of telefonisch, met reden, doorgeven aan de groepsleerkracht?

 

Gymkleding

In de gymzaal is het dragen van gymschoenen verplicht. Alleen gymschoenen zonder zwarte zolen zijn toegestaan. Leerlingen moeten speciale gymkleding dragen, dus geen dagelijkse kleding. De beste kleding is een T-shirt met broekje of een turnpakje.
De kleuters gaan naar het speellokaal voor spel en gymnastiek. In het speellokaal moeten de kinderen gymschoenen dragen, maar kleuters hoeven geen speciale gymkleding aan.

 

Veters strikken

Leer uw kind de veters te strikken en trek hem/haar op een dag met gymnastiek gemakkelijk uit en aan te trekken schoenen aan. Dit betekent grote tijdwinst.

 

Gebruik mobiel

Het gebruik van een mobiele telefoon (bellen, sms’en, internetten, foto’s en filmpjes maken, enz.) is voor leerlingen van De Sleutel onder schooltijd niet toegestaan.
Op het schoolplein en in het gebouw is het apparaat uitgeschakeld en opgeborgen in tas of rugzak.
Voor uitzonderingen op deze regel dienen ouders bij de directie een goed onderbouwd schriftelijk verzoek in te dienen, waarin de noodzaak van het gebruik van de mobiele telefoon naar voren komt. De directie zal naar aanleiding hiervan beslissen tot het wel/niet toestaan van het gebruik van de mobiele telefoon.
Bij overtreding zal het betreffende toestel door de leerkracht of de directie meteen ingenomen worden. De ouders kunnen het toestel op school op komen halen.
Verlies, diefstal of schade van/aan een mobiele telefoon is voor eigen risico.

 

 

 

Binnenkort

herfstvakantie
dinsdag 23 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top