Logo-De-Sleutel-transparant

Met De Sleutel gaat de wereld voor je open!  We vinden het erg belangrijk dat ook u, als ouder, zich welkom voelt op onze school. Komt u gerust binnen lopen, of kom op school helpen. Wij zien u graag!

 

De kinderen op De Sleutel voelen zich thuis op school, als zij ervaren dat ouders en school samenwerken. Als ouders weten dat de school nauw met hen samenwerkt, vertrouwen zij hun kinderen met een gerust hart toe aan die school. Op De Sleutel maken wij ‘samen school’. We werken actief aan educatief partnerschap. Dat wil zeggen dat we streven naar kwalitatief goede samenwerking tussen school en ouders elk vanuit eigen verantwoordelijkheid en eigen deskundigheid waarbij steeds het kind centraal staat. Ouderbetrokkenheid is in deze definitie veel meer dan elkaar informeren, veel meer ook dan ouderhulp
Anja Visser is onze coördinator ouderbetrokkenheid

 

 

 

 

 

Go to top