Logo-De-Sleutel-transparant

Met De Sleutel gaat de wereld voor je open!  We vinden het erg belangrijk dat ook u, als ouder, zich welkom voelt op onze school. Komt u gerust binnen lopen, of kom op school helpen. Wij zien u graag!

 

De kinderen op De Sleutel voelen zich thuis op school, als zij ervaren dat ouders en school samenwerken. Als ouders weten dat de school nauw met hen samenwerkt, vertrouwen zij hun kinderen met een gerust hart toe aan die school. Op De Sleutel maken wij ‘samen school’. We werken actief aan educatief partnerschap. Dat wil zeggen dat we streven naar kwalitatief goede samenwerking tussen school en ouders elk vanuit eigen verantwoordelijkheid en eigen deskundigheid waarbij steeds het kind centraal staat. Ouderbetrokkenheid is in deze definitie veel meer dan elkaar informeren, veel meer ook dan ouderhulp
Anja Visser is onze coördinator ouderbetrokkenheid

 

 

 

 

 

Binnenkort

herfstvakantie
dinsdag 23 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top