Logo-De-Sleutel-transparant

Met De Sleutel gaat de wereld voor je open.. van methodegericht werken naar kindgericht onderwijs, onderwijs gericht op het totale kind (hoofd, hart en handen) …De Sleutel is volop in ontwikkeling!

Op schoolniveau hebben we ons gericht op afstemming van de verschillende leerlijnen in de school in combinatie met dalton. Verder hebben we een start gemaakt met de uitwerking van onze plannen voor de komende vier schooljaren, zoals die beschreven zijn in ons schoolplan 2016 - 2019. Hieronder een korte opsomming van waar we mee bezig zijn:

Ontwikkelingen op schoolniveau waarin we investeren zijn:
  • Het werken vanuit leerlijnen en tussendoelen. De lesmethoden zijn minder leidend, maar wat kinderen nodig hebben staat centraal. Voor rekenen maken we daar dit schooljaar een start mee. Ten tijde van de workshopavond worden ouders hier verder over geïnformeerd.
  • Het werken vanuit doelen is ook terug te vinden in de manier waarop we met taken willen werken. Taken zijn nu nog vooral gericht op het afkrijgen van leerstof. We willen onze takenbrieven omvormen van doetaken naar leertaken. Dit jaar wordt daar in enkele groepen mee geëxperimenteerd. Uiteindelijk mondt dit uit in een nieuwe taakbrief.
  • Het uitbreiden van het werken met het rapportfolio. Het rapportfolio is nu vooral gericht op de daltonpijlers. De komende jaren zullen ook diverse vak- en vormingsgebieden deel uit gaan maken van het rapportfolio.
  • Onze school heeft samen met drie andere scholen van ons bestuur een subsidie gekregen voor het stimuleren van de creatieve ontwikkeling van kinderen. Met dit geld, dat verspreid over twee schooljaren wordt uitgekeerd, willen wij leerkrachten scholen om de creatieve vakken te integreren binnen de daltonwerkwijze. Het afgelopen jaar heeft het accent gelegen op het versterken van cultuureducatie an sich. In schooljaar 2017 – 2018 wordt de nadruk gelegd op de integratie van creativiteit en dalton. Via de nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd.

 

 

 

 

 

Binnenkort

herfstvakantie
dinsdag 23 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top