Logo-De-Sleutel-transparant
Onze openbare daltonschool heet ‘De Sleutel’. Met een sleutel open je ramen en deuren. Dat is precies wat wij met ons onderwijs willen bereiken. We willen kinderen sleutels meegeven om hen een venster en een open blik te bieden op de wereld.
Daarbij zijn natuurlijk primair de schoolse vaardigheden van belang: leren lezen, schrijven en rekenen. Maar alleen met dergelijke vaardigheden blijven vele deuren en ramen gesloten. Om werkelijk te kunnen participeren in de wereld van nu en later zijn ook andere vaardigheden essentieel. Ook hier besteden wij op onze daltonschool uitgebreid aandacht aan.
Met De Sleutel gaat de wereld voor je open.

De Sleutel biedt leerlingen een veilige leer- en werkomgeving op basis van de daltonpijlers: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. We hechten belang aan goed onderwijs met aandacht voor de basisvakken. Daarnaast willen we kinderen ook andere vaardigheden leren om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat kan binnen onze school al direct in praktijk worden gebracht. Zo wordt er in alle groepen gericht aandacht besteed aan samenwerken en leren kinderen naar vermogen verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces. Ook worden er maandelijks klassenvergaderingen gehouden en is er op school een leerlingenraad. Leerlingen uit de bovenbouw (altijd onder eindverantwoordelijkheid van de leerkrachten) worden ingezet als mediator in de pauzes van de onderbouw: hulp bij spelen, hulp bij het oplossen van conflicten, hulp bij pijn. In de samenwerking met ouder(s) en verzorger(s) wil de school naast de ouders staan. Leerkrachten, ouders en verzorgers vinden elkaar steeds in het belang van het kind.

 

 

Binnenkort

herfstvakantie
dinsdag 23 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top