Logo-De-Sleutel-transparant
De teksten op deze pagina's zijn overgenomen uit het Dalton Werkboek.

Daltononderwijs werkt vanuit de onderstaande uitgangspunten:

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

Samenwerken

De kinderen van De Sleutel worden uitgedaagd zich een gefundeerde mening te vormen waarbij ook het standpunt van de ander waardevol is. De leerkrachten scheppen de sfeer en de voorwaarden, waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Zij moeten de kans krijgen creatief en onderzoekend te zijn. Er is samenspel tussen leerkrachten en kinderen, maar ook tussen kinderen onderling. Zo ontstaat er een leefgemeenschap waar kinderen niet alleen leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen, zelfvertrouwen opdoen, zelfkennis en positief gedrag krijgen. Voor onze school is dit de basis voor onderwijs op maat.

Kortom:

De Daltonuitgangspunten zijn voor ons een grote inspiratiebron en bepalen onze manier van leven en werken op school. Respect, orde en regelmaat zorgen voor een veilig klimaat, maar ook het voorkomen van discriminatie of pesten. Mocht dit toch eens gebeuren, dan moet een kind er op vertrouwen dat de leerkrachten ingrijpen. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.

In 2004 is de school opnieuw gevisiteerd door de NDV en mag opnieuw (voor 5 jaar) het Dalton-predicaat voeren.

Binnenkort

herfstvakantie
dinsdag 23 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top