Logo-De-Sleutel-transparant
De Sleutel is gesticht in 1969. Ook toen werkten wij al als vernieuwingsschool en dus aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Langzaam is de school toegegroeid naar de toepassing van de Daltonprincipes.

In 1987 startte het gehele onderwijsteam met een scholing in het Daltononderwijs. In 1991 verkreeg de school de officiële erkenning van de Nederlandse DaltonVereniging.
Alle leerkrachten zijn gecertificeerd. De laatste visitatie vond plaats in november 2009. De licentie is toen voor 2 jaar verlengd.
Go to top