Logo-De-Sleutel-transparant
Naar aanleiding van:
  • plan van aanpak met betrekking tot uitwerking aanbevelingen uit het visitatieverslag van de visitatiecommissie NDV 2004;
  • plan van aanpak vanuit de verschillende DOP-groepen.
Onderwerp Doelen
Dalton 2008 - 2012 Optimaliseren Daltononderwijs o.a. : scholing voltallige onderwijsteam,
gedifferentieerde instructie, komen tot differentiatie in de taak, uitbreiding coöperatieve werkvormen, controle zelfcorrectie en collegiale consultatie met behulp van de daltonkijkwijzers (zie bijlage).
Beter borgen van het Daltonproces
Resultaat Differentiatie,  ook in de taak. Zelfcorrectie is bevorderd.
Coöperatief leren is duidelijk toegenomen.
Zelfstandig werken en vrijheid hebben nog meer inhoud gekregen.
Verantwoordelijkheid van de leerling t.a.v. de taak is duidelijk toegenomen
Door middel van regelmatige evaluatie is de borging verzekerd.
Beleidsterreinen Onderwijsbeleid,  personeelsbeleid, organisatiebeleid, zorgbeleid, PR en Daltonbeleid
Verantwoordelijk en
deelverantwoordelijk
Directie, Ib-er, leerkrachten, MR en daltoncoördinator.Go to top