Logo-De-Sleutel-transparant
Naar aanleiding van:
  • plan van aanpak met betrekking tot uitwerking aanbevelingen uit het visitatieverslag van de visitatiecommissie NDV 2004;
  • plan van aanpak vanuit de verschillende DOP-groepen.
Onderwerp Doelen
Dalton 2008 - 2012 Optimaliseren Daltononderwijs o.a. : scholing voltallige onderwijsteam,
gedifferentieerde instructie, komen tot differentiatie in de taak, uitbreiding coöperatieve werkvormen, controle zelfcorrectie en collegiale consultatie met behulp van de daltonkijkwijzers (zie bijlage).
Beter borgen van het Daltonproces
Resultaat Differentiatie,  ook in de taak. Zelfcorrectie is bevorderd.
Coöperatief leren is duidelijk toegenomen.
Zelfstandig werken en vrijheid hebben nog meer inhoud gekregen.
Verantwoordelijkheid van de leerling t.a.v. de taak is duidelijk toegenomen
Door middel van regelmatige evaluatie is de borging verzekerd.
Beleidsterreinen Onderwijsbeleid,  personeelsbeleid, organisatiebeleid, zorgbeleid, PR en Daltonbeleid
Verantwoordelijk en
deelverantwoordelijk
Directie, Ib-er, leerkrachten, MR en daltoncoördinator.Binnenkort

herfstvakantie
dinsdag 23 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top