Logo-De-Sleutel-transparant

Het schoolplan

SchoolplanIedere Nederlandse school voor Primair Onderwijs heeft een Schoolplan, waarin uitgebreid wordt verwoord hoe er wordt gewerkt, waarom er zo wordt gewerkt, welke materialen daarbij worden gebruikt en wat de ontwikkelingsplannen voor een periode van vier schooljaren zijn. In het schoolplan 2007-2011/2011-2015 zal ook regelmatig verwezen worden naar dit Daltonbeleidsplan. In het Schoolplan valt onmiddellijk de prominente plek op van het beleidsvoornemen om  het daltongehalte van de school op hoog niveau te houden en te versterken.


Go to top