Logo-De-Sleutel-transparant

Met dit Daltonwerkboek worden twee doelstellingen nagestreefd:

 1. We willen concreet laten zien op welke wijze we op obs De Sleutel vorm geven aan het Daltononderwijs.
 2. Ook willen we aangeven welke ontwikkelingen we de komende jaren willen doorlopen om het Daltononderwijs nog beter vorm te geven.

Dit betekent, dat dit beleidsplan niet een theoretisch boekwerk is, maar een praktische gids die duidelijkheid biedt over de manier van werken op onze school en er voor moet zorgen dat de gemaakte afspraken ook na verloop van tijd nog steeds voor iedereen, ook voor bijvoorbeeld nieuwe collega’s, duidelijk zijn.

Daarmee moet niet de indruk gewekt worden dat dit een statisch document is, waar nooit meer naar omgekeken wordt. Het tegenovergestelde is het geval. Dit document is een weergave van de wijze waarop het onderwijs op een bepaald moment wordt gegeven. Omdat het onderwijs zich ontwikkelt, wordt ook dit Daltonwerkboek jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgewerkt.

Als bijlagen zijn toegevoegd:

 • Activiteitenplan 2008-2012
 • Activiteitenplan 2008-2009
 • Activiteitenplan (+ kosten) 2009-2010
 • Activiteitenplan 2010-2011
 • Ontwikkelingslijnen binnen Dalton
 •  
 • Kijkwijzer
 • Leerroute
 •  
 • Takenbrieven groep 3 t/m 8Paraaf Medezeggenschapsraad


Ik  hoop dat iedereen dit document met interesse zal lezen.

Een woord van dank gaat uit naar  de collega’s die dit Daltonwerkboek hebben gelezen en hebben voorzien van kritische kanttekeningen. Dit geldt ook voor Kees Stormink en Hans Wolthuis.

December 2008 
Gerrit Dijkerman
Daltoncoördinator
Het Dalton Werkboek is voor het laatst herzien (en ook op deze website bijgewerkt in:
November 2009
Juni 2010
Oktober 2010
Mei 2011
September 2011
 

Binnenkort

herfstvakantie
dinsdag 23 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top