Logo-De-Sleutel-transparant

Daltononderwijs

Daltononderwijs is een manier van omgaan met elkaar, Dalton is een attitude, geen methode. Werken volgens de Daltonprincipes betekent ruimte scheppen en kinderen de vrijheid geven om zelfstandig of samen op een geschikte plek te werken aan basisstof en/of extrawerk en/of keuzewerk en aan hen duidelijk te maken wat het doel van dit leren is.

Obs De Sleutel is een Daltonschool en heeft zich als doel gesteld: “Dagelijks Dalton zijn”. Drie principes staan centraal:
  • Vrijheid in verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Zelfstandigheid
Deze  3 uitgangspunten geven het onderwijs zodanig vorm, dat elk kind zich prettig kan voelen in de school en daar ook wil leren en zich ontwikkelen.
Iedere Daltonschool werkt deze 3 aspecten uit op een manier, die in de eigen situatie en binnen de eigen visie van de school het beste past. De ene school wil toewerken naar een situatie, waarbij kinderen zichzelf volledig sturen (ook Dalton), een  andere school kiest vanuit haar visie en situatie voor een meer gedeelde sturing (leerkracht en leerling samen; is ook Dalton). In bijlage 6 is te zien waar De Sleutel nu staat en waarheen de school wil.Binnenkort

herfstvakantie
dinsdag 23 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top