Communicatie via Parro:

School gebruikt Parro voor:
 • Korte berichtjes over de dagelijkse gang van zaken in de groep al dan niet voorzien van foto's
 • Oproepen voor ouderhulp en materialen bij specifieke activiteiten
 • Uitnodiging voor activiteiten, zoals oudergesprekken
 • Belangrijke berichten die snel gelezen moeten worden (meestal in combinatie met een e-mail-bericht) , zoals afwezigheid van een leerkracht
 • De chatfunctie van Parro gebruiken we voor korte, snelle communicatie tussen leerkracht en individuele ouders en omgekeerd (niet over de ontwikkeling van het kind).

Ouders kunnen Parro gebruiken voor:
 • Ziekmeldingen;
 • belangrijke / noodzakelijke / spoedinformatie;
 • korte snelle vragen;
 • reacties aanmeldingen activiteiten / oudergesprekken /oproepen;
 • plannen van een gesprek;

Doe dit alleen op de werkdag van de leerkracht waar je het naartoe stuurt;
Hou er rekening mee dat leerkrachten niet (altijd) in staat zijn om tijdens lestijd Parro-berichten te lezen. Wanneer het van belang is dat de leerkracht de boodschap zsm weet, dan is mondeling overbrengen (al dan niet telefonisch) nog steeds het beste.

Email:

School gebruikt Parro voor

Belangrijke informatie vanuit de directie of van leerkrachten over bijvoorbeeld

 • Schoolse zaken, zoals de groepsindeling
 • Algemene informatie die niet kan wachten tot de volgende nieuwsbrief
 • Individuele berichten tussen school en een ouder zonder daarbij al te inhoudelijk te worden (dit om miscommunicatie te voorkomen)

Ouders kunnen e-mail gebruiken voor:

 • individuele berichten tussen school en ouder;
 • plannen van een gesprek;
 • andere informatie (kerst / sint / commissies / OR / MR)
 • dus geen ziekmeldingen

Telefonisch/gesprek

Wat:
inhoudelijke informatie (bespreken conflicten, gebeurtenissen, resultaten, ontwikkeling kind)
Wanneer:
op de werkdagen van de leerkracht tussen 08.00 - 16:30 uur (niet tijdens lestijd)

Informatie over de contactmomenten tussen school en ouders vind je onder het kopje ‘ouders