Op welke manier(en) kunnen ouders hun kind ziekmelden?


Ziekmeldingen worden bij voorkeur voor schooltijd telefonisch doorgegeven. Wanneer wij voor 9.00 uur geen afmelding hebben ontvangen, nemen wij contact op.
Op welke manier(en) kunnen ouders verlof aanvragen?

  • Verlof betreffende een verplichting aangaande een geloofsovertuiging kan per mail of telefonisch gemeld worden bij de directeur of de groepsleerkracht.
  • Voor verlof in verband met een huwelijk of uitvaart wordt toestemming gevraagd aan de directeur. Dit wordt schriftelijk vastgelegd op een verlofformulier, die u kunt vinden onder downloads op deze site.
  • Verlof in verband met vakantie buiten de schoolvakantie moet schriftelijk aangevraagd worden op een verlofformulier (onder downloads op deze site) en voorzien van een ondertekende werkgeversverklaring. Dergelijk verlof wordt maximaal één keer per jaar gehonoreerd.

    Voor verdere informatie over verlofregelingen, verwijzen we u naar deze site van Rijksoverheid.