Logo-De-Sleutel-transparant

Laatste update: 24-02-2016

Wat is een Medezeggenschaps Raad?

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bij het basis onderwijs. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel die inspraak hebben bij de beslissingen van zowel de directie van de school als het bestuur. In de wet is vastgelegd bij welke onderwerpen de MR inspraakrecht heeft, zoals het schooljaarplan, de jaarplanning en de begroting..

Wat doen we in 2015/2016?

Bovenaan de agenda van de MR in 2016 staan:
 • Betrokkenheid ouders bij veranderingen schoolbeleid
 • Continurooster en gelijke dagenmodel
 • Verbeteren huisvesting
 • Passend Onderwijs
 • Leuke activiteiten blijven organiseren

mr 2015 2016Wie zijn de MR?

De MR op onze school bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De vergaderingen zijn openbaar behalve bij vertrouwelijke onderwerpen. De MR bestaat uit:
Ouders:
 • Arjen Jansen, tel.nr: 06-54391607
 • Marianne van Haren
 • Willem Drenth
Personeel:
 • Greta Molendijk
 • Erwin Jongbloed
 • Eveline Slagter

ouderavond1Uw mening telt!

We vinden het belangrijk dat ouders zaken aandragen die van belang zijn voor de leerlingen. Deze onderwerpen kunnen verschillend van aard zijn, bijvoorbeeld: veiligheid, gezondheid, pesten of de nieuwbouw . Echter, de MR is er in principe niet voor om zaken tussen een specifieke leerling en de school te bespreken. Het zullen dus onderwerpen moeten zijn die groepen leerlingen of de gehele groep leerlingen betreffen. Neem gerust contact met ons op, u bent voor de MR de ogen en de oren van de school. U kunt persoonlijk, per telefoon, per brief of per e-mail ()  contact opnemen met één van de leden. Gewoon doen!


Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad voor alle openbare scholen in Deventer

Naast de MR is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit een geografisch geclusterde vertegenwoordiging van de openbare scholen voor het primair onderwijs in Deventer. De GMR is het orgaan waar het bevoegd gezag (het bestuur = OPOD) zijn onderwijsbeleid aan de orde kan stellen. Het gaat daarbij om schooloverstijgende zaken zoals het ziekteverzuimbeleid of een schoolveiligheidsplan. De GMR heeft dezelfde bevoegdheden als de MR.

Binnenkort

herfstvakantie
dinsdag 23 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top