Logo-De-Sleutel-transparant

Inleiding

Het begrip ouderparticipatie staat voor betrokkenheid van de ouders bij de school. U kunt op velerlei manieren bij onze school betrokken zijn en wij willen u graag in de gelegenheid stellen uw eigen keuze te maken.
Aan het begin van het schooljaar komt de activiteitenlijst uit. Hierin kunt u lezen, wat er zoal te doen is. Bijvoorbeeld hulp bij het lezen, beroepsvoorlichting, kerstmusical, handvaardigheid.
Als u bij een of meerdere activiteiten wilt helpen, kruist u dan het/de betreffende hokje(s) aan. Op deze manier hopen wij een overzicht te krijgen.
Uw kind moet ervaren dat de ouders en school samenwerken. Samen zetten wij ons in voor een goede ontwikkeling van de kinderen.
Want het gaat immers om uw kind.

Binnenkort

herfstvakantie
zondag 21 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top