Logo-De-Sleutel-transparant

Inleiding

Het begrip ouderparticipatie staat voor betrokkenheid van de ouders bij de school. U kunt op velerlei manieren bij onze school betrokken zijn en wij willen u graag in de gelegenheid stellen uw eigen keuze te maken.
Aan het begin van het schooljaar komt de activiteitenlijst uit. Hierin kunt u lezen, wat er zoal te doen is. Bijvoorbeeld hulp bij het lezen, beroepsvoorlichting, kerstmusical, handvaardigheid.
Als u bij een of meerdere activiteiten wilt helpen, kruist u dan het/de betreffende hokje(s) aan. Op deze manier hopen wij een overzicht te krijgen.
Uw kind moet ervaren dat de ouders en school samenwerken. Samen zetten wij ons in voor een goede ontwikkeling van de kinderen.
Want het gaat immers om uw kind.

Go to top