Logo-De-Sleutel-transparant

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten waarvoor wij jaarlijks een beroep doen op ouders. Het is fantastisch dat deze activiteiten met uw hulp elke jaar weer georganiseerd kunnen worden.

De lijst is als volgt ingedeeld:

  1. activiteiten vanuit de ouderraad
  2. activiteiten van andere min of meer autonome groepen binnen de school
  3. activiteiten die rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht of school vallen


1. Ouderraad

Ouderraad:

Een ouderraadslid denkt mee in het organiseren van diverse activiteiten die op school georganiseerd worden.
Een ouderraad speelt bij het organiseren van één of meerdere activiteiten een coördinerende rol.
De ouderraad overlegt ongeveer eens in de zes weken.
Rond een activiteit worden soms momenten geprikt die te maken hebben met de desbetreffende activiteit.

 

Schoolfotograaf:

Afspraak maken met schoolfotograaf. Wensen doorgeven. In overleg met het team een schema opstellen.
Op de dag dat de fotograaf komt aanspreekpunt voor Team en Fotograaf.

 

Ramencommissie:

Afspraak met hulpouders (deels vast team) plannen, ramen schoonmaken en opnieuw beschilderen. (thema’s: herfst, Sinterklaas, Kerst, winter, voorjaar, Pasen, zomer)

 

Versiercommissie:

Helpen op de versieravond(en).
De sintversieravond is op maandag 19 november 2013 en de kerstversieravond is op donderdag 9 december 2013.

 

Sinterklaas:

Met 2 ouders en 3 teamleden organiseren we de komst van Sinterklaas en Pieten.
Inkopen van strooigoed, drinken en versnapering voor rommelpieten ochtend.
Scenario bedenken voor de ontvangst van de goedheiligman en aanspreekpunt op de dag zelf (woensdag 5 december 2013).

 

Kerst:

Met  4 ouders en 2 teamleden voorbereiden kerstviering.
Verzorgen uitnodiging en lijsten voor inschrijving voor Kerstdiner in de klassen. Inkopen drankjes en evt extra benodigdheden.
Regelen extra materialen afhankelijk van het plan voor de avond. (geluid, statafels, glühwein, chocolademelk, tenten, verlichting, kerststal etc.)
Op de dag zelf, woensdag 18 december 2013, regelen dat het plein versierd wordt en alles klaarstaat.
Op avond zelf drankjes en hapjes regelen en na afloop gezamenlijk opruimen.

 

Nationale voorleesdagen:

Zorgen bedankjes voor de voorleesgasten. Zorgen dat er voor de leerlingen ranja en wat lekkers aanwezig is.
Het  voorleesontbijt vindt plaats tussen woensdag 22 januari en 31 januari 2014

 

Pasen:

(1 OR lid en hulpouder) uitnodiging en lijsten voor ontbijt verzorgen.
Regelen paaseieren en iemand die paashaas wil zijn en paashaas schminken.
Inkopen drinken voor bij het ontbijt in de klassen.
Spullen klaarzetten en aanspreekpunt op donderdagochtend 17 april 2014.

 

Avond-4-daagse:

Sinds vorig schooljaar doet onze school weer mee met de Avond-4-daagse.
We zoeken ouders die ouders die het leuk vinden een of meerdere avonden mee te lopen.

 

Eindejaarsfeest:

Team van 8 ouders en 2 teamleden organiseren samen het eindejaarsfeest.
Doel is gezellige ongedwongen avond voor ouders en leuke activiteiten voor kinderen.
Dit feest levert ieder jaar een bijdrage op die gebruikt wordt voor de organisatie van de overige activiteiten.
Het eindejaarsfeest vindt plaats op woensdagavond 2 juli 2014.

 

 

2. Min of meer autonome groepen in de school:

Natuurouders:

Het begeleiden van kleine groepjes kinderen gedurende de ochtend van het project (alle projecten).
Je krijgt vooraf alle informatie gemaild over de opdrachten (en antwoorden) van het project, dus ook als je er niets van weet kun je toch als natuurouder meedoen.
Het vooraf uitzetten van de route (Kabouterpad, Sporenpad en Uiterwaardenpad) samen met de coördinator en andere natuurouders.

Het op de fiets meerijden met of het met de auto vervoeren van de kinderen naar de plek van het natuurproject en weer terug naar school.
Meer informatie op deze website onder  Ouderparticipatie.

 

Verkeersouder:

De verkeersouder vormt de brug tussen ouders, school en derden (gemeente, politie, Veilig Verkeer Nederland, wijkverenigingen) als het gaat om de verkeersveiligheid van de kinderen.
De verkeersouder maakt zich sterk voor goed verkeersonderwijs, veilige schoolroutes en het betrekken van de ouders bij verbetering van de verkeersveiligheid van hun eigen kind.
Op dorpsniveau vinden jaarlijks 3 of 4 avondbijeenkomsten plaats.

 

Hoofdluis:

Bijna elke maandag na een vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis.
Dit gebeurt door de zgn. ‘luizenouders’.
Dit is een vaste groep ouders die door de GGD geïnstrueerd is.
Wanneer hoofdluis geconstateerd is, vindt in de desbetreffende groep na een week een hercontrole plaats.
Ook wanneer u niet elke keer na een vakantie de mogelijkheid hebt om te komen, kunt u zich opgeven.

 

Medezeggenschapsraad:

Er is dit schooljaar vanaf januari  1 vacature.

De medezeggenschapsraad vergadert 6 tot 8 keer per schooljaar en bestaat uit ouders en leerkrachten.

De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht (vastgelegd in de wet WMS).

Zaken die in het schooljaar 2012 – 2013 aan de orde komen zijn vooral:

  • monitoren van het schoolbeleidsplan
  • gelijke schooltijden
  • samenwerking tussen onderwijs & opvang in Schalkhaar

 

 

3. Activiteiten die direct vallen onder de verantwoordelijkheid van school of van de groepsleerkracht

Klassenouders:

Iedere groep heeft twee klassenouders.
Deze hebben als taak de groepsleerkracht te assisteren bij de verschillende activiteiten.
De klassenouders worden per groep gekozen of benoemd en blijven het hele jaar in functie.
Om misverstanden te voorkomen volgt hier een korte taakomschrijving:
Klassenouders worden gevraagd de groepsleerkracht bij te staan als zij/hij dit wenselijk acht.
Dit kan bijvoorbeeld zijn bij excursies, begeleiding, verzorging van activiteiten, etc.
 Indien er hulp nodig is, worden zij benaderd door de groepsleerkracht.
De klassenouders benaderen dan de ouders voor ouderhulp.
Zo zijn de klassenouders een schakel tussen de ouders en de groepsleerkracht voor zaken op organisatorisch terrein.
 Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de groepsleerkracht

 

Praktische hulp bij kleine klusjes:

zoals repareren en kaften van boeken. Dit schooljaar wordt een nieuwe methode ingevoerd voor voortgezet technisch lezen. Boeken die we daarvoor aanschaffen moeten gekaft worden. We kunnen daarbij hulp gebruiken. Wanneer u dit liever thuis doet, is dat natuurlijk ook mogelijk.

 

Klussen/onderhoud schoolgebouw:

Regelmatig zijn er technische klussen op school te doen. We zoeken handige vaders, moeders, opa’s of oma’s die op afroep een klus willen klaren. Dat kan gaan om timmerwerk, elektra, enzovoort
 
Begeleiden bij voetbaltoernooi (9 april 2014) en sportdag (25 april 2014):
het begeleiden van groepjes leerlingen, het vervoeren van groepjes leerlingen, het fluiten van wedstrijden
 
Vervoer bij excursies (gordels en inzittendenverzekering verplicht!):
U komt te staan op de lijst. Vaak wordt e.e.a. ook geregeld met ouders uit de eigen groep. Het is dus lastig in te schatten hoe vaak er een beroep op u gedaan wordt.

 

Begeleiden bij voetbaltoernooi (17 april 2013) en sportdag (23 mei 2013):

het begeleiden van groepjes leerlingen, het vervoeren van groepjes leerlingen, het fluiten van wedstrijden

 

Vervoer bij excursies (gordels en inzittendenverzekering verplicht!):

U komt te staan op de lijst. Vaak wordt e.e.a. ook geregeld met ouders uit de eigen groep. Het is dus lastig in te schatten hoe vaak er een beroep op u gedaan wordt.
 

Collectanten

voor het Sinterklaasfeest te Schalkhaar

 

Af en toe een was draaien:

U wordt geplaatst op een wasrooster. Afhankelijk van het aantal opgaven wordt u gevraagd een was te draaien met handdoeken, theedoeken en vaatdoeken. Meestal komt het neer op drie wasbeurten per schooljaar.

 

Begeleiding bij het lezen

op maandag van 11.40 -12.00 uur,  woensdag van 11.55 – 12.15 uur en donderdag van 11.40 – 12.00 uur:
U wordt gevraagd om een groepje leerlingen te begeleiden bij het horizontaal lezen. Voor de continuïteit is het prettig wanneer u tenminste één vaste dag ( van de bovengenoemde dagen) beschikbaar bent.

 

 

 

Binnenkort

herfstvakantie
dinsdag 23 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top