Aanmelding 4- jarigen

Er is nog steeds plek voor kinderen die geboren zijn in 2018! Dus mocht u nog op zoek zijn naar een basisschool voor uw kind, maak gerust een afspraak voor een rondleiding met Linda van den Sigtenhorst en dan laat zij u onze groeiende en bloeiende openbare Daltonschool zien.

kleuterplein

Heb je interesse voor De Sleutel, neem dan contact op met de directeur voor een afspraak. Tijdens deze afspraak ontvang je informatie over De Sleutel en kun je de school 'in bedrijf' zien. Ook is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

De officiële inschrijving vindt plaats door het invullen van een inschrijfformulier. Je krijgt van de school een bevestiging van inschrijving.

Ongeveer zes weken voordat je kind vier jaar wordt, nodigt de leerkrachten ouders en kind uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden ook afspraken gemaakt voor het wennen. Als je kind naar een kinderdagverblijf gaat, is er ook een schriftelijke overdracht in de vorm van het zogenaamde Oké-formulier. Dit formulier wordt besproken tijdens het kennismakingsgesprek. Als er bijzonderheden zijn, vindt er vaak een warme overdracht plaats tussen de instelling waar het kind vandaag komt en de school. Ouders worden hiervoor ook uitgenodigd. De bedoeling is om zo een doorgaande ontwikkelingslijn te realiseren.

In de eerste periode dat het kind naar school gaat, is er veel informeel contact tussen de leerkracht en de ouders tijdens het brengen en het halen. Na drie maanden vindt er een stand-van-zaken-gesprek plaats, waarin er wat langer stil gestaan wordt bij de eerste maanden op de basisschool.

Download hier het "Informatieboekje voor 4-jarigen" (Powerpoint-presentatie)Aanmelding na verhuizing
Ook voor nieuwe leerlingen, die door verhuizing zijn komen wonen in Schalkhaar en onze school willen gaan bezoeken, vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Wij schrijven een leerling pas in, als het onderwijskundig rapport van de vorige school, voorzien van alle eventuele onderzoekgegevens, in ons bezit is. Ook vindt er contact plaats tussen de intern begeleiders van de beide scholen. Daaruit moet blijken, dat het kind het reguliere basisonderwijs kan volgen.

Wanneer een groep waarin de nieuwe leerling geplaatst moet worden, vol is, kan een leerling op een wachtlijst geplaatst worden. Streven is om de leerling dan in ieder geval in het nieuwe schooljaar te plaatsen.