Logo-De-Sleutel-transparant
Laatste update: 14 oktober 2015

Sinds dit schooljaar is er een nieuwe OR. De OR, de ouderraad, zorgt voor allerlei activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden op school en die het voor onze kinderen net even gezelliger en leuker maken op school en die wij als ouders zelf organiseren. Op die manier zijn wij als ouders en verzorgers op een andere en een hele leuke manier betrokken bij de schooltijd van onze kinderen.
Er zijn diverse activiteiten die elk jaar terugkomen zoals de Sinterklaasviering en Kerstviering, maar ook het Paasontbijt, het voorlezen, de avondvierdaagse en het zomerfeest als afsluiting van het schooljaar. Daarnaast helpen wij als OR bij de schoolfotograaf en de voorleesochtend.
 Om alle activiteiten in goede banen te leiden hebben wij zes commissies gemaakt die alle activiteiten gedurende het schooljaar regelen. In elke commissie zit ook minimaal één lid van de OR en verder natuurlijk de ouders en verzorgers van onze kinderen.
De verschillende commissies en een deel van hun werkzaamheden zijn:
  • Sinterklaascommissie. Zij zorgen voor het in Sintsfeer brengen van de school, de ludieke aankomst van Sinterklaas bedenken en regelen, Sinterklaas halen en brengen, het ranja schenken en de bovenbouwactiviteit op de dag dat Sinterklaas op school wordt gevierd.
  • Kerstcommissie. Zij zorgen voor het in Kerstsfeer brengen van de school, de opbouw en de afbouw van het schoolplein tijdens de Kerstviering en de kerststal, het schoolplein bemannen aan het einde van de dag en de avond.
  • Raamversiercommissie. Zij zorgen voor het versieren van de ramen voor o.a. Sinterklaas, Kerst, voorjaar en zomer. Dit zal veelal op avonden plaatsvinden.
  • Paascommissie. Zij zorgen voor de paashaas, het schminken en wat lekkers te eten en drinken.
  • Avondvierdaagsecommissie. Zij zorgen voor de organisatie en de uitvoering van de avondvierdaagse die meestal plaatsvindt eind mei.
  • Zomerfeestcommissie. Zij zorgen voor de organisatie en uitvoering van het zomerfeest op de laatste woensdag voor de zomervakantie. Het gaat om het bedenken van de activiteiten, de spelletjes, het bemannen van de spelletjes, de opbouw en de afbouw van het plein.

ouderraad 2015 2016

De ouderraad van obs De Sleutel bestaat uit:

Marjolein Beumers (voorzitter)
Hester de Wilde (secretaris)
Ilona Veldwijk (penningmeester)
Julitta Visser (notulist)
Kim Lodeweges (lid)
Ine Dijkerman (lid van het team)

U kunt de OR bereiken via mailadres of door één van de leden op het schoolplein aan te spreken. Heeft u vragen of tips en ideeën dan horen wij die graag!!
Opgeven voor deelname aan één van de commissies kan ook via ons mailadres.


Binnenkort

herfstvakantie
dinsdag 23 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top