Logo-De-Sleutel-transparant

Kleuters op OBS De Sleutel

Ieder kind is op de leeftijd van 4 jaar welkom op school en wordt in groep 1 geplaatst. We bevorderen een ononderbroken ontwikkeling en volgen het kind gedurende de hele kleuterbouw heel goed. Het welbevinden van het kind is erg belangrijk en we moeten zorgen dat een kind zelfvertrouwen en plezier op school ontwikkelt.
We bieden ons onderwijs  aan volgens het principe van “Basisontwikkeling”, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van ieder kind. We volgen de kinderen door observaties die we invullen in het Kinderdagboek en het Ontwikkelings Volg Model (OVM).
In groep 1 en 2 zijn de oudergesprekken in februari, behalve voor de kinderen in groep 1 die tussen 1 oktober en 31 december op school zijn gekomen. Voor deze kinderen wordt het OVM rond maart ingevuld en aansluitend vinden de oudergesprekken plaats.
Aan het eind van het eerste schooljaar gaan de kinderen die voor 1 januari geboren zijn in principe naar groep 2.

De ouders van een nieuwe leerling in groep 1 worden na ± 3 maanden uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht over deze eerste periode.
Aan het einde van groep 2 gaat ieder kind naar groep 3, tenzij er ontwikkelingsaspecten  zijn die aangeven dat het kind nog niet toe is aan groep 3.
Hierbij zijn de volgende punten van belang:

  • het welbevinden van het kind
  • motivatie
  • zelfstandigheid
  • zelfvertrouwen
  • concentratie taakgerichtheid
  • sociale vaardigheden
  • motoriek
  • OVM ontwikkelingslijn van 6,3 jaar bereikt hebben


Kinderen die een langer verblijf in groep 2 nodig hebben, moeten door kunnen groeien in hun ontwikkeling, b.v. sociaal-emotioneel, meer zelfvertrouwen krijgen. Er is geen sprake van stilstand, er wordt aangesloten bij de ontwikkelingslijnen. In het oudergesprek van februari spreekt de leerkracht van groep 2  haar zorg uit  en bespreekt een eventuele kleuterverlenging.
Er wordt een handelingsplan opgesteld. Om de 6 weken is er een voortgangsgesprek met de ouders. Een maand voor de zomervakantie wordt de daadwerkelijke beslissing genomen. De beslissing

van een verlengd kleuterjaar wordt altijd in overleg met de leerkracht(en), de interne begeleider en de ouders genomen. De eindbeslissing ligt bij de school.

Binnenkort

herfstvakantie
dinsdag 23 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top