Logo-De-Sleutel-transparant

Inschrijven op OBS De Sleutel

De ouders van kinderen uit groep 1 worden uitgenodigd voor een intakegesprek en dan over  van hun kind gevraagd een vragenlijst in te vullen. Alle nieuwe kleuters krijgen bij de uitnodiging voor het eerste bezoek op onze school een fotoboekje met situaties uit het ‘schoolse leven’. Ze kunnen dat thuis doorkijken en er met hun ouders over praten, dan is het herkenbaar als ze naar school gaan.

Ieder kind is op de leeftijd van 4 jaar welkom op school en wordt in groep 1 geplaatst. We bevorderen een ononderbroken ontwikkeling en volgen het kind gedurende de hele kleuterbouw heel goed. Het welbevinden van het kind is erg belangrijk en we moeten zorgen dat een kind zelfvertrouwen en plezier op school ontwikkelt.
We bieden ons onderwijs  aan volgens het principe van Basisontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van ieder  kind. We volgen de kinderen door observaties die we invullen in het Kinderdagboek en  het Ontwikkelings Volg Model.
In groep 1 en 2 zijn de oudergesprekken in februari, behalve voor de kinderen in groep 1 die tussen 1 oktober en 31 december op school zijn gekomen. Voor deze kinderen wordt het OVM in de weken 13 en 14 ingevuld en aansluitend vinden de oudergesprekken plaats in week 15 en 16.
Aan het eind van het eerste schooljaar gaan de kinderen die voor 1 januari geboren zijn, naar groep 2.

De ouders van een nieuwe leerling in groep 1 worden na ± 3 maanden uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht over deze eerste periode.

Aan het einde van groep 2 gaat ieder kind naar groep 3, tenzij er ontwikkelingsaspecten  zijn die aangeven dat het kind nog niet toe is aan groep 3.
Hierbij zijn de volgende punten van belang:

  • het welbevinden van het kind
  • motivatie
  • zelfstandigheid
  • zelfvertrouwen
  • concentratie taakgerichtheid
  • sociale vaardigheden
  • motoriek
  • OVM ontwikkelingslijn van 6,3 jaar bereikt hebben

Kinderen die een langer verblijf in groep 2 nodig hebben, moeten door kunnen groeien in hun ontwikkeling, b.v. sociaal-emotioneel, meer zelfvertrouwen krijgen. Er is geen sprake van stilstand, er wordt aangesloten bij de ontwikkelingslijnen. In het oudergesprek van februari spreekt de leerkracht van groep 2  haar zorg uit  en bespreekt een eventuele kleuterverlenging.
Er wordt een handelingsplan opgesteld. Om de 6 weken is er een voortgangsgesprek met de ouders.

Een maand voor de zomervakantie wordt de daadwerkelijke beslissing genomen. Deze beslissing wordt op een beslissingsformulier ingevuld. De beslissing van een verlengd kleuterjaar wordt altijd in overleg met de leerkracht(en), de Interne Begeleider en de ouders genomen. De eindbeslissing ligt bij de school.

Binnenkort

herfstvakantie
zondag 21 okt 2018
studiedag: alle leerlingen vrij
maandag 29 okt 2018
week van de luizencontrole
maandag 29 okt 2018
nieuwsbrief / nieuws uit de groep
vrijdag 02 nov 2018
kixxx
vrijdag 09 nov 2018
contactavond gr 1 t/m 7
donderdag 15 nov 2018
versieravond Sint
dinsdag 20 nov 2018
kijkmiddag rapportfolio
vrijdag 30 nov 2018
nieuwsbrief
vrijdag 30 nov 2018
rapporten mee naar huis
vrijdag 30 nov 2018
Go to top