Als school willen wij u graag meenemen in onze ontwikkelingen. Daarnaast hechten wij waarde aan uw inbreng en wordt meedenken gewaardeerd. Het zou dan ook jammer zijn als u alleen maar via filmbeelden komt te weten met welke mooie ontwikkelingen we bezig zijn.
Om deze reden nodigen wij u dit jaar weer uit om naar school te komen voor een ouderavond.
Het blijft spannend of we de ouderavonden live op school door kunnen laten gaan. De Coronamaatregelen, die in het protocol van de PO-Raad staan, zijn voor ons leidend. Hopelijk gooit Corona geen roet in het eten.
Elke bouw (onder-midden-boven) nodigt ouders uit voor een informatieve avond op school. Uit elk gezin nodigen we 1 ouder/verzorger uit om naar school te komen.
Precieze tijden en andere specifieke informatie volgt apart, maar zet deze data alvast in uw agenda:
Onderbouw (groepen 1/ 2a -1/ 2 b -1/ 2c) 30 september
Middenbouw (groepen 3,-4-5) 21 september
Bovenbouw (groepen 6-7-8) 28 september