In de afgelopen tijd zijn er geregeld verlofaanvragen gedaan bij de directeur. Naast dat wij kinderen vrije dagen voor feesten en jubilea gunnen, moeten wij ons ook aan de wet op de Leerplicht houden. Hiervoor zijn richtlijnen die we graag met u delen, zodat u weet wanneer u wel/geen verlof kunt aanvragen. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen.

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:
  • Als de verlofreden is toegekend;
  • Dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
  • U dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest.

Redenen voor verlof en hoe de aanvraag in zijn werk gaat:
  • Verlof betreffende een verplichting aangaande een geloofsovertuiging kan per mail of telefonisch gemeld worden bij de directeur en/of de groepsleerkracht.
  • Voor verlof in verband met een huwelijk, jubileumviering of uitvaart wordt toestemming gevraagd aan de directeur. Dit wordt schriftelijk vastgelegd op een verlofformulier, die u kunt vinden onder downloads op onze site
  • Door uw werk kunt u niet 2 weken achter elkaar op vakantie tijdens een van de schoolvakanties. Verlof in verband met vakantie buiten de schoolvakantie moet schriftelijk aangevraagd worden op een verlofformulier (onder downloads op onze site) en voorzien van een ondertekende werkgeversverklaring. Dergelijk verlof wordt maximaal één keer per jaar gehonoreerd, niet in de eerste twee weken van het schooljaar en ten hoogste tien dagen per schooljaar. Voor meer dan 10 (werk)dagen moet u verlof aanvragen bij Leerplicht Gemeente Deventer.


Voor verdere informatie over verlofregelingen, verwijzen we u naar de site van Rijksoverheid.

Van verschillende opleidingen van Hogeschool Saxion zijn 10 studenten in onze school een onderzoek aan het doen naar o.a. de gastvrijheid, hoe ouders een school kiezen, de beleving van kinderen en ouders, etc. Enkele studenten willen graag met kinderen praten over hoe zij de school beleven, anderen willen een enquête bij ouders afnemen en weer een aantal zal met een promotiefilmpje voor op onze website aan de slag gaan. Hiermee leren de studenten samen te werken aan een opdracht vanuit verschillende disciplines. We hopen op een mooi onderzoeksverslag en een bruikbare promotiefilm.
Hieronder een uitleg en vraag van de studenten.

In tweetallen hebben kinderen van de groepen 6, 7 en 8 op woensdag 6 oktober meerdere interviews afgenomen over de beroepen van (groot)ouders. In het kader van ons afgelopen thema ‘Worden wat je wil’ kwamen ouders uit alle verschillende groepen naar school om over hun beroep te vertellen. Het bruiste in de school. Zo positief om te zien hoe we de buitenwereld de school binnenhaalden en hoe ouders en kinderen enorme betrokkenheid lieten zien. Zo willen we heel graag vaker samenwerken! Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit grote succes.

Op de ouderavonden hebben we van verschillende ouders teruggekregen dat zij blij zijn met alle activiteiten die wij voor kinderen organiseren en met de informatie die hierover wordt gedeeld via Parro. Ook gaven zij aan dat dit te frequent plaatsvindt, waardoor ouders de informatiestroom soms niet meer bij kunnen houden en belangrijke informatie niet meer opmerken. Daarom hebben we besloten om 1x per week een weekbericht uit te doen. Hierin wordt terug- en vooruitgekeken op de voorgaande en de komende week. Zo min mogelijk berichten tussendoor dus.

De schoolgids 2021-22 is inmiddels geplaatst onder de downloads op deze site. 

Deze en vorige week kwamen ouders naar school voor de ouderavonden. De PowerPointpresentatie die door Selma en Linda werd getoond, kunt u vinden onder downloads op deze site.. U kunt dan globaal nog eens nalezen wat we verteld hebben en eventueel uw vragen hierover stellen. Vragen over de visie en de schoolontwikkelingen kunt u stellen via de mail aan Selma en Linda. De vragen, de tips en tops worden geïnventariseerd en hierop komen we binnenkort terug.
Vragen over de ontwikkeling van uw kind(eren) kunt u stellen bij de leerkracht(en).

Of klik hieronder voor de presentatie in pdf:

Op de laatste persconferentie over het coronabeleid werd duidelijk dat per 25 september 2021 de meeste coronamaatregelen afgeschaft en/of versoepeld werden. In principe zijn er geen regels meer die een verbod inhouden voor wat betreft ouder(s)/verzorger(s) in school.
De afgelopen 1½ jaar coronatijd heeft ons, naast ongemak en minder persoonlijk contact tussen u en school, ook kennis en ervaring opgeleverd voor wat betreft het halen en brengen van (met name het jonge) kind. Deze kennis en ervaring heeft ertoe geleid dat we ervoor kiezen om op dezelfde manier door te gaan als we nu doen als het om de start van de school gaat. Alle leerkrachten staan buiten om kinderen op te vangen en er staan collega's/stagiaires binnen om kinderen te assisteren waar nodig. Ouder(s)/verzorger(s) gaan dus in principe niet meer mee naar binnen.

Vorige week hebben we samen met de kinderen van de groepen 3 t/m 8 afscheid genomen van juf Bo Smits, onze vakdocent bewegingsonderwijs. Zij gaat een nieuwe uitdaging aan in een nieuwe baan en wordt teamleider bij Lexicon. We hebben juf Bo tijdens haar allerlaatste les in het zonnetje gezet. Alle kinderen hebben haar iets moois toegewenst, op een hartje beschreven. Voor in haar tuin heeft zij een kersenboom (zaaien en oogsten) gekregen.
Vrijdagmiddag heeft het team met een gezellige borrel afscheid van haar genomen.

Goede communicatie over de ontwikkeling van en met uw kind(eren) tussen leerkrachten, kinderen en ouders is van groot belang. Sinds schooljaar 2020-2021 voeren we driehoeks (kind-ouder-leerkracht) gesprekken op basis van het Rapportfolio. In dit document houdt uw kind zijn/haar eigen ontwikkeling bij, worden doelen geformuleerd en kunt u ook de vorderingen op de schoolvakken terugvinden. Het document is een verslaglegging van ‘de reis’ die uw kind maakt, met daarin souvenirs die onderweg worden verzameld.
Het rapportdeel of wel de schriftelijke verslaggeving over de vorderingen van de leerlingen t.a.v. de toetsen vindt bij ons 2 keer per jaar plaats.

Beste ouders,
Hierbij wil ik me even voorstellen. Ik ben Jochem en ik ben 17 jaar. Ik volg de opleiding onderwijsassistent en zit nu in het 2e leerjaar. Ik loop stage bij Juf Greta, dus zal veel kinderen tegenkomen als ik op maandag en dinsdag stageloop. Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd bij Raster te helpen bij activiteiten. Ik werk bij de Albert Heijn en vind het altijd leuk om even een balletje te trappen.


Hoi Allemaal,
Ik ben Carmen Nijenhuis, 25 jaar en woon in Holten. Ik ben derdejaars Pabo student aan het Saxion in Deventer en ben afgelopen februari al gestart met mijn stage op de Sleutel. Ik heb toen het laatste half jaar in groep 4 stagegelopen en nu ben ik de eerste helft van het schooljaar in groep 4 te vinden op de maandag en de dinsdag. Naast mijn studie vind ik het leuk om sportief bezig te zijn, te wandelen, te lezen of leuke dingen te doen met vriendinnen en familie. Ik heb erg veel zin om komend half jaar mijn stage op de Sleutel voort te zetten en hoop weer veel te leren!
Beste ouders en verzorgers van groep 1&2 C,
Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben Isa Ekuku, tweedejaars student op het ROC Aventus. Daar volg ik de opleiding Onderwijsassistent. En vanaf 30 augustus ben ik begonnen met stage te lopen in de klas. Ik ben er dan ook elke maandag en dinsdag voor dit schooljaar om stage te lopen.
2021 2022 02 filmploefgEen professionele filmploeg komt volgende week vrijdag 10 september de mooie ontwikkelingen van onze school in beeld brengen. De beelden zijn bedoeld als inspiratie voor andere scholen en natuurlijk kunnen we hiermee ook aan de buitenwereld (via onze website) laten zien waarmee we bezig zijn.
Als school willen wij u graag meenemen in onze ontwikkelingen. Daarnaast hechten wij waarde aan uw inbreng en wordt meedenken gewaardeerd. Het zou dan ook jammer zijn als u alleen maar via filmbeelden komt te weten met welke mooie ontwikkelingen we bezig zijn.
Om deze reden nodigen wij u dit jaar weer uit om naar school te komen voor een ouderavond.
Het blijft spannend of we de ouderavonden live op school door kunnen laten gaan. De Coronamaatregelen, die in het protocol van de PO-Raad staan, zijn voor ons leidend. Hopelijk gooit Corona geen roet in het eten.
Elke bouw (onder-midden-boven) nodigt ouders uit voor een informatieve avond op school. Uit elk gezin nodigen we 1 ouder/verzorger uit om naar school te komen.
Precieze tijden en andere specifieke informatie volgt apart, maar zet deze data alvast in uw agenda:
Onderbouw (groepen 1/ 2a -1/ 2 b -1/ 2c) 30 september
Middenbouw (groepen 3,-4-5) 21 september
Bovenbouw (groepen 6-7-8) 28 september
Gisterenavond, donderdag 2 september, hebben we onze eerste MR-vergadering van dit schooljaar gehad. Naast het bespreken van inhoudelijke beleidszaken, hebben we afscheid genomen van Jeroen Crouzen en Remke Schwartz. Al eerder moesten we Susan Visser missen. Jeroen en Remke zijn al in het zonnetje gezet (met attenties vanuit MR/school). Susan staat dat nog te wachten ;-)
Dit betekent ook dat de oudergeleding van de MR drie ‘nieuwe namen’ (Anke en Esther zijn in juni al aan u voorgesteld) kent, nl.:
Anke Borgers (voorzitter)
Esther van der Sligte
Johan de Heer
Handig om achter de hand te hebben, die schoolgids. Normaalgesproken is deze bij de start van het schooljaar al op de website te vinden. Dit keer heeft dat wat vertraging opgelopen.
Volgende week vrijdag, 10 september, verschijnt de schoolgids over het schooljaar 21-22 dan echt!
scholen zijn weer begonnenHopelijk hebben jullie kunnen genieten van de zomervakantie; in het buitenland, in Nederland of gewoon lekker thuis. Even niks moeten, geen haast, gezellig samen zijn.
In de afgelopen week heeft het team zich voorbereid op het nieuwe schooljaar. Wij zijn klaar voor de start en hebben veel zin om alle kinderen maandag weer terug te gaan zien.
kinderboekenweek 2021In dit schooljaar werken we weer vanuit schoolbrede thema’s. Het eerste thema gaat o.a. over beroepen en is gekoppeld aan het thema van de Kinderboekenweek.
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!
Op school starten we de komende week al met dit thema en alle kinderen mogen iets meenemen wat bij hen past, waarmee wij een ''ik-museum/ ik-tafel'' kunnen maken in de klas. De kinderen mogen iets vertellen in de groep over hetgeen ze hebben meegenomen.