Los van de Coronamaatregelen, hebben we ervaren dat de start van de dag momenteel heel rustig verloopt. Kinderen gedragen zich zelfstandiger en verantwoordelijker dan wanneer hun ouders mee de school in komen in de ochtend. Is natuurlijk helemaal niet gezellig om dit te lezen. En natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat dit de drempel om de school in te komen enorm verhoogt. We hebben ook gemerkt dat de korte lijnen tussen ouders en school, niet zo kort meer zijn. En dat komt dan weer niet ten goede aan de ontwikkeling van kinderen. Het is nl. bewezen dat wanneer ouders en school goed samenwerken, kinderen zich beter, positiever ontwikkelen. Ze voelen zich dan gesterkt door beide partijen, die als één voelt.
Een rustige start van de dag, zonder ouders in de school, en toch een goede samenwerking tussen ouders en school. Dat moet toch te realiseren zijn?
In de laatste week van de zomervakantie zal er weer een nieuwsbrief volgen, met meer informatie over dit onderwerp. We wachten ook eerst de ontwikkelingen rond het Corona-virus maar even af.