De uitkomst van de eindtoets van groep 8 is bekend en de gemiddelde score (199,7) is ons niet tegengevallen. We zitten dit schooljaar wel onder het landelijk gemiddelde (208), maar dit is wat we hadden verwacht en waar we op hebben ingezet.
De huidige groep 8 heeft 16 leerlingen met zeer uiteenlopende talenten en achtergronden. Door Corona was het best spannend of de kinderen op de eindtoets konden laten zien wat we van ze verwachtten.
Bij de een viel het wat tegen en bij de ander juist mee.
Als een kind een hogere score behaalt dan de doorverwijzing naar het VO, wordt er met ouders en kind besproken wat we met die uitslag zullen doen (we heroverwegen het VO-advies) en bekijken we of we dit naar boven moeten bijstellen.
Valt de score tegen, dan bekijken we ook goed hoe dit komt. Een bijstelling van VO-advies vindt in dit geval echter niet plaats.