In het Rapportfolio dat op vrijdag 2 juli met de kinderen meegaat, zult u geen cijfers terugvinden. Deze kunt u wel in het ouderportaal van ParnasSys terugvinden.
De toetsen van CITO zijn deze laatste periode niet schoolbreed afgenomen. Dit pakken we in september weer op.
Het Rapportfolio gaat ook dit keer weer over het leerproces en de inzet die uw kind(eren) heeft/hebben getoond. Ook de leerkracht geeft in een bijdrage weer hoe deze de ontwikkeling van uw kind(eren) ziet.