Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien.
Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij.
Onze school is sinds 1 augustus 2020 verplicht een rookvrij terrein te hebben (vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur).
Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken.
Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.