Vanaf volgende week zetten we de ‘Extra Hulp’ in, die bekostigd wordt vanuit de overheidssubsidie. Deze subsidie loopt tot de zomervakantie. Ook daarna kunnen we in het onderwijs rekenen op extra geld om extra personeel mee te kunnen bekostigen.
Met de subsidie die tot de zomervakantie loopt, kunnen we enkele collega’s een tijdelijke uitbreiding van uren geven en hebben we ook een extra leraarondersteuner gevonden, die met individuele kinderen, met groepjes en/of met de hele klas aan het werk gaat. Annemieke Brouwer zal zich in de volgende Nieuwsbrief voorstellen. Met al deze extra uren kunnen we nog beter tegemoetkomen aan de ondersteuning die kinderen nodig hebben.