driehoeksgesprekkenBinnenkort (vrijdag 16 april) krijgen de kinderen hun Rapportfolio mee naar huis. In dit persoonlijke document hebben kinderen bijgehouden aan welke doelen zij hebben gewerkt, welke doelen al behaald zijn, hoe zij aan doelen hebben gewerkt, waar ze trots op zijn en hoe zij zichzelf zien. In de afgelopen periode hebben we ook getoetst om te zien waar kinderen in hun ontwikkeling zijn gegroeid en waar niet. Genoeg informatie om samen over in gesprek te gaan. Dit keer zullen we dat online (via Teams) met kind, ouder en leerkracht doen. We zien dit als de gouden driehoek. De kinderen van groep 1 t/m 8 zullen aanwezig zijn bij deze gesprekken, waar het rapportfolio het uitgangspunt is.

WAAROM

Het gesprek met kind, ouder(s) en leerkracht(en) draagt bij aan de ontwikkeling van het kind, omdat:
- het kind hiermee verantwoordelijkheid kan (en leert) nemen,
- de betrokkenheid bij het leerproces hierdoor vergroot wordt,
- het zelfvertrouwen groeit doordat het kind zich gezien voelt,
- en het leerplezier hierdoor toeneemt.
Uit onderzoek is gebleken dat een actieve rol van ouders een van de belangrijkste succesfactoren is in het leerproces van kinderen op school.

HOUDING
Wat van groot belang is, is dat ouder(s) en leerkracht(en) zich positief, nieuwsgierig en ondersteunend opstellen. De drie centrale vragen ten aanzien van onderwijs, welbevinden en opvoeding tijdens het gesprek zijn:
1 Wat gaat er goed, waar ben je trots op?
2 Waaraan wil je nog verder werken?
3 Hoe pak je dat aan, wie/wat heb je daarbij nodig?

ONTWIKKELING CENTRAAL

Tijdens de driehoeksgesprekken staat de gehele ontwikkeling van het kind centraal. Zowel de cognitieve ontwikkeling (schoolvakken), de sociaal-emotionele, de creatieve en de fysieke ontwikkelingen zijn onderwerpen van het driehoeksgesprek. De leerkracht zal bevindingen ten aanzien van deze ontwikkelingen verwoorden, die achteraf in de vorm van de aantekeningen en afspraken die achteraf zullen worden toegevoegd aan het rapportfolio (groep 3 t/m 8).
Het kind kan toelichten welke ontwikkeling hij/zij heeft doorgemaakt en aan welke doelen gewerkt is.
De ouder is ervaringsdeskundige als het gaat om de ontwikkeling van het kind en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het gesprek vanuit de ervaring tijdens het thuis-onderwijs.
In het rapportfolio vindt u uitleg van hoe de toetsresultaten gelezen moeten worden.

SUCCESFACTOREN

- Ouders worden gezien als ervaringsdeskundigen en de leerkracht kan verder bouwen op de ervaringen van de ouders.
- De benaderingswijze is gericht op het samen iets creëren in plaats van problemen oplossen. Er is een duidelijk en positief beeld van de toekomst waaraan gezamenlijk wordt gewerkt.
- Er wordt oplossingsgericht gewerkt, waarbij wordt gekeken naar wat al werkt en welke volgende stap gezet kan worden om te komen tot de gewenste situatie.
- De leerkrachten gaan uit van de autonomie en de competentie van kinderen, ouders en elkaar en werken gericht aan verbinding en relatie. Daarmee wordt voldaan aan de drie basisvoorwaarden relatie, autonomie en competentie en wordt de school steeds meer een krachtige leergemeenschap.

FEEDBACK

Achteraf horen we graag van u hoe het bevallen is om het driehoeksgesprek met uw kind erbij te voeren. We zullen in de volgende Nieuwsbrief een link naar een korte enquêtes meesturen.