Met ingang van dit schooljaar werken en leren we vanuit een schoolbreed thema. Dit thema staat gedurende 6-8 weken centraal in alle groepen. Aan het thema worden in de midden- en bovenbouw de zaakvakken (geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en techniek) gekoppeld en geïntegreerd gegeven. Ook koppelen we de creatieve vakken aan het thema en zoeken we teksten, boeken, verhalen en gedichten die passen bij het thema. Bij de groepen 1/ 2 staat al het onderwijs in het teken van het thema.
Vanaf de voorjaarsvakantie zijn we bezig met het thema ‘Lentekriebels’. Een thema dat goed past bij het voorjaar, nieuw leven, de voortplanting, zaden en bloemen, de moestuin, seizoenen, weer, winterslaap, paddentrek, relationele- en seksuele ontwikkeling, verliefdheid, etc.
Hieronder een foto-impressie.

01Onderzoeksvragen leren formuleren, groep 7 02Bonen ontkiemen in groep 6

03 Broedmachine, over 2,5 week hebben we kuikens 04Met alle groepen weer de moestuin in

05De bloemetjes en de bijtjes in de bovenbouw06Het menselijk lichaam, groep 3