In de schoolplanning is een aantal zaken verschoven door de afgelopen lockdown. De eerste daarvan is de viering van de verjaardagen van alle leerkrachten ‘Juffen/meesterdag’. Deze verplaatsen we naar een nog nader te bepalen datum, omdat we hopen op beter weer en de mogelijkheid om weer samen activiteiten te ondernemen.
De eerstvolgende studiedag laten we doorgaan, omdat deze met een ingehuurde trainer het team een enorme boost geeft om de komende tijd het onderwijs nog optimaler te organiseren voor de kinderen.
Er staan daarna nog 4 dagen gepland waarop kinderen geen school hebben:

  • 6 april: een piekdag waarop de groepannen worden opgesteld voor de komende tijd, op basis van de analyses die gemaakt zijn na de toetsperiode, waarin we nu zitten. Ook wordt de schoolbespreking voorbereid die over die toetsanalyses gaat.
  • 25 mei: een studiedag waarop we de P-D-C-A cyclus doorlopen. Een terugblik op het afgelopen schooljaar en een uitgebreide vooruitblik op het komende schooljaar. Dit is de dag waarop we de plannen evalueren en nieuwe plannen opstellen. Ook zullen we op deze dag de Daltonscholing afronden en worden leerkrachten gecertificeerd.
  • 21 juni: piekdag, een piekdag waarop de groepsplannen worden opgesteld voor de komende tijd, op basis van de analyses die gemaakt zijn na de toetsperiode, waarin we nu zitten. Ook wordt de schoolbespreking voorbereid die over die toetsanalyses gaat.
  • 9 juli: een afrondingsdag. Deze dag is voor kinderen het minst effectief om in te moeten halen.


Op verzoek is gekeken naar welke dag/dagen kunnen worden geschrapt of verzet, zodat kinderen die dag/dagen wel naar school kunnen. In de overwegingen die we hebben gehad, wil ik u meenemen.
Op studiedagen gebeuren er prachtige dingen met het team. Na iedere studiedag hebben we een energieboost om ons onderwijs nog mooier te maken. Kinderen merken hier direct iets van, want visie wordt omgezet in praktisch uitvoerbare ontwikkelingen. Het team geeft aan het enorm jammer te vinden om deze dagen te moeten schrappen. Om het team vitaal te houden in deze pittige periode is er dus wat te zeggen voor het door laten gaan van studiedagen.
Daarnaast zien we dat kinderen het prettig vinden om weer naar school te kunnen en is regelmaat hierin ook belangrijk. Waar voorheen een studiedag een feestje was, lijkt het nu jammer niet naar school te mogen.
De piekdagen zijn in het leven geroepen om leerkrachten de tijd en ruimte te geven om hun onderwijs goed te evalueren en te analyseren. Zo kunnen zij de periode die volgt goed voorbereiden, optimaal onderwijs verzorgen voor de kinderen. Piekdagen schrappen, betekent een taakverzwaring voor het team.
Er is gekeken naar het schrappen van andere activiteiten, die bijvoorbeeld op woensdagmiddagen gepland stonden. Op die vrijgekomen woensdagmiddagen zouden we dan de piekuren kunnen inplannen.
Het lijkt wel alsof alle afspraken, die niet door konden gaan in de lockdown, naar de komende maanden verschoven moeten worden. We zitten dus best klem.
Aan de ene kant willen we niets liever dan kinderen onderwijs bieden en ze op school ontvangen. En aan de andere kant moeten we ook naar de langere termijn kijken en de opbrengst van de studie- en piekdagen hierin meenemen.
Conclusie: we zijn er nog niet helemaal uit. Samen met het team kijken we nog een keer kritisch naar onze planning en wachten we de eisen af ten aanzien van de tweede toetsperiode. Als die anders gepland wordt (omdat deze te snel na de eerste periode volgt) kunnen we bijvoorbeeld een piekdag (21 juni) anders plannen.