Ieder schooljaar nemen we twee keer per jaar de toetsen van het (cito-)leerlingvolgsysteem af. We spreken van een middenmeting (in januari /februari) en een eindmeting (in mei/juni). We willen hiermee een breder beeld krijgen van de ontwikkeling van de kinderen en groepen op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. In de komende weken zullen de toetsen afgenomen worden, die onder de middenmeting vallen. Dat is dus ongeveer 6 weken later dan normaal.
Het afgelopen jaar is ook in dit opzicht een bijzonder jaar geweest, met lockdowns, online-en thuisonderwijs en de onderwijsontwikkelingen binnen onze school. We zijn nieuwsgierig naar wat het beeld zal zijn.
De toetsen zijn bedoeld als hulpmiddel. Ze geven een beeld van wat een leerling kan en wat de leerling nog moet leren. Onder andere met deze informatie kan de leerkracht het onderwijs afstemmen op de groep én op de individuele leerling. De observaties van de leerkracht zijn de belangrijkste bron in de praktijk van alledag.