Hieronder geven we in het kort weer welke maatregelen we treffen:
 • We houden dezelfde schooltijden aan en gebruiken dezelfde ingangen als de afgelopen maanden.
 • Ouders/verzorgers blijven buiten het schoolplein en komen niet in de school, behalve de ouders van de kleuters. Zij mogen meelopen tot aan de buitendeur, mits er voldoende afstand gehouden kan worden.
 • Kinderen wassen hun handen bij binnenkomst, voor en na iedere pauze.
 • Tafels/stoelen worden schoongemaakt na de lunch en voor het naar huis gaan. Dit doen de kinderen zelf.
 • Toiletten en deurklinken worden tussendoor gereinigd door schoonmaakprofessionals.
 • Alle kinderen blijven zoveel mogelijk in hun eigen klaslokaal en/of maken gebruik van (speel)leerpleinen met hun eigen groep
 • We houden rechts als we door de gangen lopen en er is een gestippelde belijning aangebracht.
 • Leerkrachten dragen al maanden een mondkapje als zij zich verplaatsen door de school en blijven dit doen
 • Pauzetijden zijn aangepast en de speelplaats is zo verdeeld dat groepen elkaar niet tegenkomen.
 • De kinderen in de bovenbouw laten we niet verplicht mondkapjes dragen, omdat we ervoor zorgen dat kinderen van de verschillende groepen elkaar niet of nauwelijks tegen zullen komen in de gangen.
 • De lokalen zijn zo ingericht dat er zoveel mogelijk afstand gehouden kan worden, met name in de bovenbouw.
 • De komende twee weken zullen er geen GVO-lessen gegeven worden, geen live Uilengroep (wel online aan de groepen 6, 7 en 8) en geen andere groepjes waarbij kinderen uit verschillende klassen met elkaar aan het werk gaan.
 • Tijdens pauzes zullen we de lokalen luchten, dus denk aan een warme trui, want het wordt koud volgende week.
 • De organisatie van de gymlessen zullen we volgende week samen met juf Bo oppakken en u daar later over informeren. Tot nadere informatie vervallen de gymlessen.
 • De noodopvang-BSO vindt op de eigen school plaats. Ouders hebben hierover een brief ontvangen.