Met elkaar gaan we ervoor zorgen dat we het aantal contacten zoveel mogelijk beperken. Dit betekent voor het ophalen en brengen dat als uw kind in groep 1 t/m 6 zit, u buiten de school blijft, afstand houdt tot anderen en een mondkapje draagt. Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school.
We gebruiken dezelfde in-en uitgangen als in de afgelopen maanden. Voor de nieuwe kleutergroep 1c gaan we de ingang naast het lokaal gebruiken, dus bij het kleine schoolplein. Daar zal ook de nieuwe juf Yolande staan om de kinderen te verwelkomen.