Onderwijspersoneel houdt zoals altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en personeel is dat niet verplicht. Wel geldt het dringende advies om zoveel mogelijk met vaste groepen te werken, voor het geval er toch een besmetting plaatsvindt.
Op onze school geven we dit vorm door de klaslokalen zo in te richten dat kinderen in vaste groepen zitten (groep 3 en 4), in twee- en drietallen (groep 5, 6 en 7) en apart (groep 8). De kinderen van groep 1-2 zitten in groepjes en spelen door elkaar. We houden de drie kleutergroepen in de komende weken zoveel mogelijk gescheiden. Ook tijdens het buitenspelen.