De leerkrachten die lesgeven aan groep 7 en 8 mogen een mondkapje of face-shield dragen. Dit is niet verplicht. We kiezen er op onze school voor om dat niet te doen, omdat we denken dat er in de groepen voldoende maatregelen getroffen zijn om verantwoord les te kunnen geven.
Scholen hebben het dringende advies gekregen om leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen buiten de klas, als zij geen afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere klassen. Wij zullen op school dat niet van onze leerlingen vragen, maar kinderen mogen ervoor kiezen een mondkapje te dragen in de gangen. In principe komen de leerlingen geen andere leerlingen op de gang tegen.