Alle geleende Chromebooks hebben we vanaf aanstaande maandag weer nodig op school. We willen u vragen om deze goed te reinigen, op te laden en uiterlijk aanstaande maandag aan ons terug te geven. Let erop dat ook de geleende opladers, eventueel muizen en toetsenborden mee terugkomen naar school.
In de klas inventariseert de leerkracht de ingeleverde Chromebooks. Samen met het kind vult de leerkracht een formulier in, waarop geïnventariseerd wordt welke materialen ontvangen zijn en in welke staat deze verkeren.
Mochten we onverhoopt met bijvoorbeeld één of twee groepen toch weer online-onderwijs moeten gaan organiseren, dan kunnen we niet zoveel Chromebooks meer uitlenen als we nu hebben gedaan. Op school hebben we dagelijks alle Chromebooks nodig, omdat we ze roulerend inzetten. We zijn aan het sparen voor meer Chromebooks, voor elk kind één, maar zover zijn we nog niet.