Natuurlijk zullen we ook na deze lockdown terugkijken op ons afstandsonderwijs en de effecten daarvan.
In de media wordt veelvuldig gesproken over achterstanden die opgelopen zijn tijdens de Corona en hoe deze te ‘fixen’.
Op de Sleutel gaan we, net als anders, goed kijken waar kinderen in hun ontwikkeling zijn, om daar zo effectief mogelijk op aan te kunnen sluiten en het onderwijs te bieden wat nodig is.

Rinda den Beste, voorzitter van de PO-Raad, schreef in een reactie op een eerder verschenen interview over het fixen van de achterstanden het volgende:
Ik sta voor ons eigen vakmanschap en het belang van goed “evidence-informed” zicht op de problemen en oplossingen op de lange termijn. Om die reden hebben wij ook het Impactteam Corona en Onderwijskwaliteit opgericht met wetenschappers en leden en hen gevraagd om de PO-Raad te adviseren over hoe scholen, besturen en de sector het beste om kunnen gaan met de impact van de coronacrisis op onze leerlingen op de middellange en lange termijn. Zie het bericht op onze site: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/po-raad-zet-impactteam-corona-en-onderwijskwaliteit-op. Dus geen algemene ‘quick fixes’.
We staan allemaal voor goed onderwijs en voor het aanpakken van de negatieve impact op onze leerlingen van dit vreselijke jaar. We werken nu keihard om de best mogelijke kansen te bieden aan de leerlingen. En we weten dat ze ook in de komende jaren onze aandacht en zorg nodig zullen blijven hebben. Dat kúnnen we, want dat is de kern van onderwijs: de beste kansen bieden aan elk kind. Hiervoor zullen we hard moeten werken, nu en de komende jaren, maar het komt goed.