Zo de eerste week zit erop. Voor iedereen was dit een enorme uitdaging. Voor ouders omdat het thuiswerk en online-onderwijs combineren heel pittig is, of gewoon omdat de begeleiding van onderwijs echt andere koek is. Voor leerkrachten omdat alle lessen online gegeven moeten worden en er ook kinderen op school zijn voor de noodopvang. Voor kinderen omdat er veel van ze gevraagd wordt en er ook veel niet mogelijk is.
We kunnen in ieder geval zeggen dat we zien dat iedereen zijn uiterste best doet, er veel flexibiliteit en creativiteit getoond is en dat er heel veel goed gaat. Voor suggesties staan we open en volgende week zullen we intern terugblikken op de eerste week. Er zijn veel mooie situaties ontstaan en wij vinden het heel prettig om gestructureerd en elke dag in contact te zijn met alle kinderen.
Mochten er zaken niet haalbaar zijn, de lesstof te veel voor een dag, dan zijn aanpassingen altijd mogelijk. Kinderen kunnen dit zelf bij hun leerkracht aangeven en ook kunt u als ouder in contact treden met de leerkracht.
Het gemaakte oefenwerk kunnen kinderen zelf nakijken, zoals we dat op school ook doen. De nakijkboekjes zijn gedeeld. Leerkrachten doen normaalgesproken geregeld een steekproef om te kijken of er goed nagekeken is, om complimenten uit te delen en om te kijken of eventuele foutjes verbeterd worden. Het zou fijn zijn als u als ouder deze taak op zich kan nemen (steekproefsgewijs).
Dinsdag 12 januari zal er weer een persconferentie zijn en mocht er aanleiding zijn om daarna onze aanpak aan te passen, dan hoort u dat zo snel mogelijk.